Relationstyper

<< Klik for at se indhold >>

Relationstyper

Når der indsættes relationer i EG Clinea er der intelligens bag sammenkædning i forhold til de systemoprettede relationstyper.

Systemtyperne er Ej angivet, Barn, Forældre, Myndling, Sambo, Søskende, Værge og Ægtefælle.

 

På relationer, som klinikken opretter selv, skal vælges en af ovenstående systemtyper, som relationen svarer til.

Systemtyper kan ikke redigeres eller slettes, klinikken kan ikke selv oprette en systemtype.

 

Redigering af relationer på Patienthoved ændrer ikke relationen i den anden ende, så længe det der ændres til, er baseret på samme systemtype.

 

Bemærk! I tilfælde af klinikkens relationstyper er sat til at modsvare en anden egen oprettet relationstype, vil denne ved opdateringen til 19.3 blive sat til 'Ej angivet' i 'Tilsvarer' da der fremover kun må tilsvares til systemtyper. De relationstyper bør tilrettes, når de stødes på i Patienthovedet, medmindre 'Ej angivet' er dækkende.

 

Skærmbillede


systemmanager - lister - moduler - relationstyper