Send

<< Klik for at se indhold >>

Send

Bemærk! Det er kun systemer, der har EG Clinea, som vil kunne modtage.

 

Send aktuelt audiogram med <F7>.

Et EDI-ikon vil blive vist i listen ud for de audiogrammer, der er sendt. Filen er som standard godkendt. Ved modtagelse af audiogram er det datoen for oprettelse, der noteres i Audio modulet. Afsenderen noteres i kommentar feltet.

 

I højrekliksmenuen er "Vis alle" valgt dermed vises også modtagede audiogrammer.