Send

<< Klik for at se indhold >>

Send

Bemærk! Det er kun systemer, der har EG Clinea og Audio-modulet, som vil kunne modtage.

 

Sådan sendes et audiogram


1.Marker den ønskede måling

2.Tast <F7>

3.Find modtager på listen. Hvis den relevante modtager ikke findes, klik på <Ny> og udfyld lokationsnummer og anden relevant information. Afslut oprettelse af modtager ved at klikke på <OK>.

4.Klik på <OK>

5.Målingen bliver nu sendt til den valgte modtager. Sendte målinger fremgår med en "sendt"-markering (EDI-ikon) som på nedenstående billede. Filen er som standard godkendt.

 

Sendt måling

 

Ved modtagelse af audiogram er det datoen for oprettelse, der noteres i Audio-modulet. Afsenderen noteres i kommentarfeltet.

 

I højrekliksmenuen er "Vis alle" valgt, dermed vises også modtagede audiogrammer.