Beskrivelse af skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Beskrivelse af skærmbillede

Vælg mellem horisontal eller vertikal visning (som standard vises modulet horisontalt - se skærmbillede).

 

Bemærk! Termen røntgensvar er erstattet af termen billeddiagnostisk epikrise i forbindelse med implementering af version 21.1.

 

Opdeling af skærmbilledet


Opdelingen af skærmbilledet til Modtagne svar afhænger af om der er valgt vertikal eller horisontal visning.

 

Svartyper ses i venstre side uanset valg af visning. Her ses alle de forskellige typer svar, som findes i modulet.

Som standard er ”Alle” markeret. Flyt markøren nedad, hvis en bestemt type svar ønskes vist.

 

Se svaret afhænger af visningen, hvor det i horisontalt ses nederst i skærmbilledet, mens det vertikalt ses til højre i skærmbilledet .

 

Kolonner


Der er mulighed for at sortere på samtlige kolonner i modtagne svar.

 

Prioritet viser med et farvet udråbstegn prioriteten på modtagelse af udskrivnings-, ambulant- og skadestueepikriser. Anbefalingsteksten vedrørende opfølgning hos egen læge vises som en del af epikrisens tekst, lige over anamnesen. Prioritet på modtagelse af lægevagtsepikrise og speciallægeepikrise kan være 'Rutine' eller blank. (Speciallægeepikrise prioritet er implementeret i forbindelse med version 20.3)

 

ikoner til lægebrev

Type angiver hvilken type svar.

Modtaget viser dato for modtagelse.

Afsender viser hvem, der har sendt svaret (læge eller sygehusafdeling) eller hvor det sendes fra (e-konsultation).

 

Status med mulighederne "Ok" og "Ignorer". Hvis svaret af en eller anden årsag ikke tilhører patienten eller ikke er relevant, kan status "Ignorer" vælges. Hvis man har skiftet status med <F4>, bliver svaret rødt. Som standard vises alle svar uanset status. Vha. knappen <Vis alle> kan der skiftes mellem visningerne og sortere de svar fra visningen, der måtte have status=ignorer.

 

Kategori vil indholde diagnosekoden, som automatisk indsættes. Ved redigering/oprettelse af svar er det muligt manuelt at indsætte en diagnose som kategori.

Kommentar kan tilknyttes med <Shift+F2>. Hvis der er knyttet en kommentar illustreres dette i kolonne "K" og et ikon. Kør hen over ikonet og kommentaren vises.

 

Mappen 'E-moduler' med undermapperne 'E-konsultation' og 'Oplysningsskema' relaterer sig til Patientportalen, hvor en patients besvarede oplysningsskema fra Patientportalen vil fremgå i 'Oplysningsskema'.

 

Skærmbillede (horisontal visning)


horisontal visning