Slet/Skjul prøve og værdier

<< Klik for at se indhold >>

Slet/Skjul prøve og værdier

Slet prøve og værdier


Egenoprettede værdier kan slettes med <Del>.

Hvis samtlige værdier på en prøve skjules forsvinder selve prøven fra visningen.

 

En prøve kan slettes ved brug af <Ctrl+Ins>, hvorefter prøven fremsøges og slettes ved at vælge <Slet>.

 

Skjul prøve og værdier


Værdier modtaget via edifacten kan skjules ved at vælge <F2> på værdien og derefter vælge <Skjul>.

Hvis samtlige værdier på en prøve skjules forsvinder selve prøven fra visningen.

 

EDI-oprettede prøver kan skjules med <Ctrl+F2>, hvor flueben i 'Synlig' fjernes. Prøven vil være skjult på samtlige patienter.

 

skjul prøve

 

Skift mellem visninger


Foretages i højreklik menuen.