Tip til felter

<< Klik for at se indhold >>

Tip til felter

Tip til felter


Feltnavne, som er vist med fed blå skrift (farven er afhængig af valgt farvetema), er såkaldte 'hint labels'. De anvendes i EG Clinea i tilfælde af, der er behov for forklaring til feltet.

 

Eksempler


Eksempel fra Medicin, hvor klik på 'Opbrugt' åbner yderligere forklaring til feltet.

Klik i selve forklaringen eller et andet sted på det aktive skærmbillede for at skjule forklaringen igen.

 

hint label ved medicin  

 

Eksempel fra Henvisning, hvor klik på 'Dato for opfølgning' åbner yderligere forklaring til feltet.

Klik i selve forklaringen eller et andet sted på det aktive skærmbillede for at skjule forklaringen igen.

 

hint label ved henvisning