Trinvis eksempler

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempler

De trinvise eksempler kan udføres efter at have åbnet Systemmanager med <Ctrl+Alt+A> eller fra menuen og derefter valgt Kalender og Kø -> Opsætning -> Default SMS beskeder i menuen.

 

Opret standardbesked (default SMS besked) <Ins>


1.Tast <Ins> i 'Default SMS beskeder' for at oprette ny standardbesked.

2.Vinduet 'Opret default SMS besked' fremkommer.

3.Angiv tidspunkt for afsendelse (hvor lang tid før patientens tid i kalenderen, ønskes SMS afsendt);

    Vælg tal i 'Før tid' og vælg timer eller dage i 'Enhed'.

    0 i 'Før tid' vil resultere i afsendelse af besked i forbindelse med en tid indsættes i kalenderen, hvilket kan anvendes til bekræftelses SMS.

4.Skriv indhold i 'Besked' enten i form af fritekst eller suppleret med systemfelter (se nedenfor, 'Indsæt systemfelt i standardbesked...', trin 3-7).

     Bemærk! Det anbefales at tilføje i teksten, at SMS'en ikke kan besvares.

5.Vælg <OK>.

 

Indsæt systemfelt i allerede oprettet standardbesked (default SMS besked)


1.Marker besked i 'Default SMS beskeder' og tast <F2>.

2.Vinduet 'Ret default SMS besked' fremkommer.

3.Placer markøren i 'Besked' på det sted, hvor systemfeltet skal indsættes.

4.Indsæt systemfelt med <Ins> eller højreklik og vælg 'Indsæt systemfelt'.

5.Vinduet 'Vælg systemfelt' fremkommer.

6.I 'Vælg systemfelt' ses en oversigt over tilgængelige systemfelter;

    Patient fornavn, Patient efternavn, Aftale dato, Aftale tid og Klinik navn.

7.Marker et systemfelt og vælg med <OK> eller <Enter>.

8.Systemfeltet er indsat på den position markøren stod på. Ved indsættelse af flere systemfelter gentages trin 3-7.

9.Vælg <OK>.

 

Ret standardbesked (default SMS besked) <F2>


1.Marker besked i 'Default SMS beskeder' og tast<F2>.

2.Vinduet 'Ret default SMS besked' fremkommer.

3.Udfør rettelser til beskeden.

4.Vælg <OK>.

 

Bemærk! Hvis standardbeskeden er kopieret over på en aftaletype SMS besked, skal denne også tilrettes.