Trinvis eksempel

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempel

De trinvise eksempler kan udføres efter at have åbnet Systemmanager med <Ctrl+Alt+A> eller fra menuen og derefter valgt Medicin -> Andre præparater i menuen.

 

Opret præparat


Opret præparat

1.Sørg for at fokus er i oversigten over præparat og tast <Ins>.

2.Vinduet 'Opret præparat' fremkommer.

3.Udfyld felterne. Felterne 'Navn', 'Form' og 'Pakning' skal udfyldes.

4.Vælg <OK> eller <Enter> for at oprette præparatet.

5.Genstart EG Clinea for at ændringen træder i kraft. Herefter kan præparatet vælges fra 'Vælg fra andre' i medicinkortet <Alt+Ins> ved oprettelse af ordination med recept.

 

Opret præparat med ingrediens


Opret præparat

1.Sørg for at fokus er i oversigten over præparat og tast <Ins>.

2.Vinduet 'Opret præparat' fremkommer.

3.Udfyld felterne. Felterne 'Navn', 'Form' og 'Pakning' skal udfyldes.

4.Sæt flueben i 'Magistrelt præparat'.

5.Vælg <OK> eller <Enter> for at oprette præparatet.

6.Det nyoprettede præparat fremgår af oversigten og har markering i 'Magistrel', hvilket er forudsætning for at kunne få tilføjet ingredienser.

 

Tilføj ingrediens

1.Marker præparatet i oversigten til præparater.

2.Sørg for at fokus er i oversigten til ingredienser og tast <Ins>.

3.Vinduet 'Ingrediens' fremkommer.

4.Udfyld felterne.

5.Vælg <OK> eller <Enter>.

6.Gentag trin 2-5 for tilføjelse af flere ingredienser.

7.Genstart EG Clinea for at ændringen træder i kraft. Herefter kan præparatet vælges fra 'Vælg fra andre' i medicinkortet <Alt+Ins> ved oprettelse af ordination med recept.