Trinvis eksempel

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempel

Opret dagsskabelon


1.Åbn Systemmanager med <Ctrl+Alt+A> eller fra menuen og vælg Kalender og Kø -> Kalenderplanlægning -> Dagsskabeloner.

2.Vinduet 'Dagsskabeloner' fremkommer.

3.Tast <Ins> for at oprette ny eller kopier en eksisterende ved at taste <Alt+K>. Kopieringsfunktionen er særlig anvendelig, hvis brugerens dage ligner en anden brugers. Den kan tilrettes efterfølgende.

4.Navngiv dagsskabelonen.

5.Indsæt aftaletype på dagsskabelonens tidspunkter ved at taste bogstavet for aftaletypen eller vælg blandt hele listen af aftaletyper med <Ins>.

6.Vinduet 'Vælg aftaletype' fremkommer.

7.Marker en aftaletype og vælg <OK>. I tilfælde af der i trin 5 er valgt at taste bogstav og der kun findes den ene (afhænger af aftaletypernes navne), vil aftaletypen automatisk blive indsat.

8.Gentag trin 5-7 indtil dagsskabelonen indeholder de ønskede aftaletyper og tider.

9.Vælg <OK>.

10. Vælg <Luk> for at lukke 'Dagsskabeloner'.