Trinvis eksempel - Korrektionsregning

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempel - Korrektionsregning

Lav korrektionsregning i ydelsesmodulet, når der er modtaget returregning fra regionen


Bemærk! Gælder det returregninger på ydelser lavet på en ikke-elektronisk henvisning, se i stedet eksemplet nedenfor.

 

1.Aktiver den relevante patient og gå til EG Clineas ydelsesmodul.

2.Find den grundydelse/tillægsydelse, som korrektionen vedrører.

3.Foretag de rettelser der skal til (slet/ret/tilføj grund- og/eller tillægsydelser).

4.Højreklik på grundydelsen som korrektionen vedrører og vælg "Ret" eller tast [F2].

5.Tilføj dags dato i feltet 'Korr.dato'. Dermed vil ændringen automatisk komme med i afregningen for den kommende afregningsperiode.

6.Observer, at menuen "Kortregistrering" automatisk ændres til "Ny regning ved korrektion".

7.Godkend med klik på <OK> eller tast [Enter].

 

 

Ydelser lavet på en ikke-elektronisk henvisning


1.Aktiver den relevante patient og gå til EG Clineas ydelsesmodul.

2.Find den grundydelse/tillægsydelse, som korrektionen vedrører. Hvis ydelsen er oprettet under en henvisning, som ikke er elektronisk (vist med Papirslap), skal denne flyttes op under den korrekte elektroniske henvisning (vist med EDI lyn).

3.For at flytte ydelsen, skal ydelsen oprettes påny under den korrekte elektroniske henvisning. Højreklik på den elektroniske henvisning og vælg "Ny und.".

4.Sørg for, at ydelsesdato stemmer overens med den oprindelige ydelsesdato, og tilføj dags dato i feltet 'Korr.dato'. Dermed vil ændringen automatisk komme med i afregningen for den kommende afregningsperiode.

5.Observer, at menuen "Kortregistrering" automatisk ændres til "Ny regning ved korrektion".

6.Godkend med klik på <OK> eller tast [Enter].

7.Tjek, at alle ydelser er oprettet under den elektroniske henvisning, og slet derefter alle ydelserne fra den ikke-elektroniske henvisning.

8.Slet den ikke-elektroniske henvisning (bemærk, dette kan først gøres, når alle ydelser er slettet fra henvisningen).