Typografier

<< Klik for at se indhold >>

Typografier

Opsæt diverse formateringer i Systemmanager -> System -> Farver - > Typografier.

 

Funktioner


Tilføj en typografi med <Ins>.

Ret en typografi med <F2>.

Det er ikke muligt at slette en typografi, da dette vil fjerne samtlige formateringer.

 

Når en typografi er tilføjet skal EG Clinea lukkes og åbnes for at ændringerne træder i kraft.

 

I nedenstående eksempel er der oprettet 'Markering', hvor teksten er rød og understreget (se skærmbilleder).

o

Skærmbilleder


systemmanager - system - farver - typografi2     systemmanager - system - farver - typografi