Udskriv patient

<< Klik for at se indhold >>

Udskriv patient

Funktioner og felter


'Udskriv patient' udskriver udvalgte patientoplysninger.

Funktionen kan findes under modulet 'Andre' øverst i EG Clinea

 

Moduler til udskrivning er opdelt i Journaloplysninger, Modtagne svar, Modtagne epikriser og Andre.

Alle punkter er som standard valgt. Punkter, der ikke ønskes medtaget, kan fravælges.

 

Fra og til dato er automatisk sat til dags dato. Datoerne kan ændres ved at vælge <Ins> i felterne.

 

Vælg <OK> for at generere udskriftet til printeren.

 

Det er muligt at afbryde udskriften undervejs ved at vælge <Nej> til at fortsætte udskrivningen.

EG Clinea giver besked, når eksporten/udskriftet er færdigt.

 

Bemærk! Tilretning af 'Vælg moduler til udskrivning' er implementeret i forbindelse med version 20.2.

 

Skærmbillede


Udskriv patient          

 

Notat i Journal


EG Clinea genererer automatisk en kontakt i journalen vedr. dette:

 

Andre - patient udskrevet