Udskriv/Send indkaldelsesbrev

<< Klik for at se indhold >>

Udskriv/Send indkaldelsesbrev

Udskriv eller send indkaldelsesbreve via e-mail fra kalenderen <Ctrl+F5>


Indkaldelsesbreve kan oprettes og redigeres i Systemmanager.

 

Vælges at sende via e-mail, vil selve indkaldelsesbrevet blive vedhæftet en mailbesked som et .pdf dokument - selve mailbeskeden kan redigeres i Systemmanageren.

Vælges brev, vil selve indkaldelsesbrevet skulle udskrives, hvorefter en rød prik yderst til venstre i kalenderen indikerer, at indkaldelsesbrevet er udskrevet.

 

I Journalen vil et notat automatisk blive oprettet med en tekst med navnet på indkaldelsesbrevet.

 

Få vist det sendte/udskrevet indkaldelsesbrev ved at have fokus på den aktuelle aftale og vælge <Ctrl+F3>. Udskrivning fra selve visningen er ikke mulig.

 

Hvis ønsket er det muligt at markere flere aftaler og sende/udskrive samme indkaldelsesbrev.

Bemærk! Det forudsætter, at der ikke er tale om indkaldelsesbreve indeholdende flere tider pr. patient.

 

Hvis man har indkaldelsesbreve indeholdende flere tider vil alle tider som standard være valgt til at skulle udskrives. Det vil være muligt ved print at fravælge de tider, der ikke ønskes printet.

 

Skærmbillede


vælg indkaldelsesbrev