Udtræk

<< Klik for at se indhold >>

Udtræk

Udtræk foretages fra Systemmanager -> Ydelsesregistrering -> Udtræk.

 

Der er flere muligheder for at få udtræk; korrigerede regninger, ikke afsluttede henvisninger eller modtagne henvisninger.

 

Ved ikke afsluttede henvisninger er det muligt at markere en patient direkte i udtrækket og springe til henvisningsmodulet med <Enter> for at afslutte henvisningen.

 

Ved modtagne henvisninger vises alle de elektronisk modtaget henvisninger i udtrækket. Herfra kan patientens henvisning udskrives. Øverst er det muligt at indtaste en måned og et årstal og derefter søge efter alle de henvisninger, der er modtaget inden for den måned.