Tabuleringsrækkefølge

<< Klik for at se indhold >>

Tabuleringsrækkefølge

Navngiv felter


Felterne tildeles automatisk navn men kan navngives enkeltvis i 'Indstillinger' i feltet 'Navngiv' til det navn, der ønskes.

 

Tabuleringsrækkefølge


Angiv bestemt rækkefølge af de aktive felter til <Tabulator> knappen ved at vælge <Tabulering> fra menulinjen nederst.

 

I 'Tabuleringsrækkefølge' bliver feltnavnene vist i højre side, hvor de kan markeres og flyttes ved hjælp af knapperne (se skærmbillede).

 

Skærmbillede


systemmanager - blanket - tabulering