Tekstfelt, Systemfelt, Afkrydsningsfelt

<< Klik for at se indhold >>

Tekstfelt, Systemfelt, Afkrydsningsfelt

Tekstfelt


Indsæt tekstfelt ved at vælge <Tekstfelt> i værktøjskassen.

Klik på det ønskede sted, hvor tekstboksen skal placeres. Feltet kan udvides ved at trække i de blå prikker.

 

Alternativt vælg knappen <Tekstfelt>, tryk på den ønskede placering, hold venstre musetast nede mens der trækkes ud til den rigtige størrelse. Når det er gjort slippes.  

 

Størrelsen kan ændres med <Shift> + <piletaster> til at flytte henholdsvis op/ned/venstre/højre.

 

Systemfelt


Indsæt systemfelt ved at vælge <Systemfelt> i værktøjskassen.

En oversigt over samtlige felter i systemet, som kan anvendes på blanketter, ses.

 

Feltet sættes ind på samme måde som en tekstboks.

 

systemmanager - blanket - indsæt systemfelt

 

Afkrydsningsfelt


Indsæt afkrydsningsfelt ved at vælge <Afkrydsningsfelt> i værktøjskassen.

Feltet sættes ind på samme måde som en tekstboks.

 

I eksemplet vist nedenfor (se skærmbillede) er der to afkrydsningsfelter. Det er muligt at vælge om feltet skal være afkrydset som standard på blanketten.

En indstilling afgør om afkrydsningsfeltet skal stå til venstre eller højre for teksten.

 

systemmanager - blanket - indsæt afkrydsningsfelt