Weber

<< Klik for at se indhold >>

Weber

Ved redigering af audiogrammet kan Weber indsættes ved brug af<Alt+W> eller valg af fanebladet "Weber".

Målingerne ligger over audiogrammet.

 

Værdier til anvendelse i forbindelse med Weber


Ikke hørt, Ved ikke, Højre, Venstre, Midt.

 

Bemærk! Som standard ligger Weber på værdi 115, kontakt venligst EG Healthcare Support ved ændringer.

 

Skærmbillede


weber