Ydelsesstatistik

<< Klik for at se indhold >>

Ydelsesstatistik

Det er i 'Ydelsesstatistik' muligt at foretage et udtræk på antallet af ydelser lavet i klinikken i en given periode.

 

Lav en ydelsesstatistik


I vinduet der åbner ved tilgangen til 'Ydelsesstatistik' vælges datointerval for hvilket statistikken ønskes foretaget.

 

Herefter klikkes på knappen 'Vis Grp1' eller 'Vis Grp2' alt efter hvilken sygesikringsgruppe af patienter, der ønskes foretaget ydelsesstatistik på.

ydelsesstatistik - datovalg

 

Ydelsesstatistikken vil nu blive indlæst og vist på skærmen. (Alt efter hvor stort et datointerval der er valgt, kan hentning og indlæsning af data godt tage et øjeblik).

 

Listen over ydelsesstatistikken vil indeholde alle klinikkens ydelser - uanset om der er lavet ydelser på dem i den angivne periode eller ej.

 

Ydelsesstatistikken skal aflæses på følgende måde:

Ydelser: Antal ydelser foretaget i alt på denne ydelseskode i den valgte periode.

Patient: Antal af patienter, der har fået denne ydelse i den valgte periode.

Frekv. 1: Den procentvise fordeling af det samlede antal unikke patienter, der har været i klinikken i den valgte periode, som har fået denne ydelse. (Antal ydelser divideret med antallet af unikke patienter, der har været i klinikken).

Frekv. 2: Det gennemsnitlige antal gange denne ydelse er tildelt hver patient, som har fået denne ydelse i den valgte periode. (Antallet af ydelser divideret med antallet af patienter, der har fået ydelsen)

Ydelsesstatistikken kan efterfølgende udskrives via <Udskriv>-knappen i nederste venstre hjørne og lukkes igen via <Luk>-knappen i nederste højre hjørne.

Ydelsesstatik