Bivirkningsindberetning

<< Klik for at se indhold >>

Bivirkningsindberetning

Felter


Konsekvens(er) af bivirkning angives ud fra patientens beskrivelse og/eller på baggrund af sygdomsforløb. Der kan angives flere konsekvenser. Ved angivelse af 'Død' fremkommer formen til udfyldelse af 'Dødsårsag', hvilken også kan fremkaldes med genvejen <Alt+Ø> eller ved at vælge knappen nederst til venstre.

 

Indberetningsdato udfyldes automatisk med dags dato.

 

Højde / Vægt udfyldes automatisk ud fra Labtal, hvis data fremgår. Data kan indtastes manuelt.

 

Svanger udfyldes automatisk ud fra Patienthovedet, hvis data fremgår. Data kan indtastes manuelt.

 

Anden dødsårsag udfyldes i det tilfælde patienten er død, hvor det ikke var en konsekvens af bivirkningen. 'Dødsårsag' fremkommer, hvor dødsdato og dødsårsag udfyldes. Der skal tages stilling til obduktion.

 

Beskrivelse af det samlede forløb er en kort beskrivelse af det samlede forløb, hvor der skal angives følgende: Begge lægemidler som mistænkte ved mistanke om interaktion som årsag til bivirkning, Lægemiddel ved mistanke om substitution som årsag til bivirkning, Om behandlingen blev forsøgt genoptaget.

 

Fanebladene Bivirkning, Medicin og Sygehistorie


Bivirkning (faneblad - illustreret)

Udfyldes med symptomer for bivirkningen. Opret ny med <Ins>, ret med <F2>, slet med <Del>.

 

'Udførte relevante undersøgelser og laboratorieprøver' er beskrivelse af, hvad der er udført for at diagnosticere eller bekræfte bivirkningen.

 

Medicin (faneblad - illustreret)

Udfyldes automatisk ud fra bivirkningsstart med data fra patientens aktuelle medicinkort og vaccinationer (fra modulet Vaccination). Hvis aktuelt kan relevans ændres for præparater ved at markere, højreklikke og vælge 'Relevans' (Mistænkt, Samtidig, Historisk, Ej relevant). Ligeledes kan handling grundet bivirkningen angives på de enkelte præparater ved at markere, højreklikke og vælg 'Handling pga. bivirkning' (seponeret, reduceret, øget, uændret, ej relevant). I forbindelse med indberetning fra patientens medicinkort er det muligt at indberette på privatmarkeret lægemiddelordination, men hvis indberetningen foretages på en 'ikke-privatmarkeret' lægemiddelordination medsendes eventuelle privatmarkerede præparater ikke. Ved behov kan patientens øvrige indtagelser, som vurderes relevant for bivirkningen, oprettes med <Ins>. De manuelt oprettede kan rettes med <F2> og/eller slettes med <Del>. Kolonner kan vælges til/fra visning af oversigten.

 

Sygehistorie (faneblad – ej illustreret)

Angives med diagnose ud fra patientens sygehistorie, hvor diagnose, som eksempelvis allergier, kroniske sygdomem, kirurgiske indgreb mv., kan have betydning for bivrkningen. Opret flere sygehistorier i tilfælde af flere diagnoser. Opret ny med <Ins>, ret med <F2>, slet med <Del>.

 

'Beskrivelse af relevant sygehistorie' er beskrivelse af patienten sygehistorie relevant for indberetning.

 

Skærmbilleder


bivirkningsindberetning

 

 

bivirkning medicin faneblad