Tryghedskassen

<< Klik for at se indhold >>

Tryghedskassen

Tryghedskassens indhold af medicin til alvorligt syge patienters sidste levedøgn indebærer bl.a. oprettelse af en magistrel lægemiddelordination med teksten "Tryghedskasse" som ordination og teksten "Symptomlindring efter ordinationsskema" i dosering.

 

De lægemiddelordinationer, som er en del af tryghedskassen, lægges på FMK som separate ordinationer. Tryghedskassen som helhed ordineres som en magistrel ordination.

 

Der henvises til FMK Best Practice udgivet af Sundhedsdatastyrelsen. Læs beskrivelsen her.