Tryghedskassen

<< Klik for at se indhold >>

Tryghedskassen

Tryghedskassens indhold af medicin til alvorligt syge patienters sidste levedøgn skal håndteres på baggrund af den  indebærer bl.a. oprettelse af en magistrel lægemiddelordination med teksten "Tryghedskasse" som ordination og teksten "Symptomlindring efter ordinationsskema" i dosering.

 

De lægemiddelordinationer, som er en del af tryghedskassen, lægges på FMK som separate or-dinationer. Tryghedskassen som helhed ordineres som en magistrel ordination.

 

Der henvises til FMK Best Practice udgivet af Sundhedsdatastyrelsen. Læs beskrivelsen her.