Brugeroprettelse i Patientportalen

<< Klik for at se indhold >>

Brugeroprettelse i Patientportalen

Brugeroprettelse


Afhænger af klinikkens speciale samt opsætning.

 

De klinikker, der har tilkøbt MitID loginmulighed (tidligere NemID), kan vælge, at brugeroprettelse skal ske automatisk eller vælge, at brugeroprettelse skal håndteres manuelt i systemet. Manuel håndtering i forbindelse med brugeroprettelse er påkrævet hos de klinikker, der ikke anvender MitID loginmulighed.

 

Alle klinikker kan, uafhængigt af valget om MitID loginmulighed, altid manuelt oprette patienter, som bruger af Patientportalen fra 'Patienthovedet', hvor feltet 'e-mail' åbner formen til 'Patientportal'.

 

Anmodning om oprettelse godkendes automatisk


Patienter vil automatisk blive oprettet som bruger i Patientportalen med de rettigheder, som klinikken tilbyder af henholdsvis e-konsultation, e-tidsbestilling, e-receptfornyelse. Hvis en patient ikke findes i klinikken på forhånd, vil patienten automatisk blive oprettet i klinikken. For almen praksis klinikker forudsættes, at klinikken er patientens 'egen læge'.  

 

Bemærk! Forudsætter tilkøb af MitID loginmulighed (tidligere NemID) samt indstilling, som skal sættes op af EG Healthcare Support.

 

Anmodning om oprettelse håndteres manuelt i 'Loginbestillinger' (Systemmanager)


Patienter vil ikke automatisk blive oprettet som bruger i Patientportalen. Anmodninger håndteres i Systemmanager under E-moduler -> Loginbestillinger.

 

Patient oprettes manuelt fra 'Patienthovedet' i EG Clinea  


Hvis patienter ikke selv skal kunne eller ikke kan oprette sig som bruger i Patientportalen (fx hvis de ikke har MitID), skal oprettelse ske fra 'Patienthovedet' i feltet 'e-mail'.

 

Opret en patient ved at indtaste patientens e-mail og vælge de funktioner, der skal være tilgængelige på Patientportalen og afslut med <Alt+P> eller ved at vælge knappen <Opret>. Der sendes et aktiveringslink til patientens e-mail, hvilket også vil fremgå øverst i en gul markering 'Afventer aktivering' (illustreret). Det er muligt at gensende aktiveringslinket ved at vælge <Gensend>.

 

Bemærk! Er patienten allerede oprettet på Patientportalen hos en anden klinik, vil feltet e-mail på 'Patientportal' skærmbilledet være forudfyldt med e-mailen registreret her, hvilket vil fremgå øverst i en gul markering 'E-mail opdateret fra Patientportalen'. <Opret> vil tilknytte patienten til den aktuelle klinik.  

 

Gældende for klinikker med MitID loginmulighed (tidligere NemID): Feltet 'Har ikke MitID' vil fremgå på patienter, der er 15 år eller derover. I tilfælde af en patient ikke har MitID, vil patienten ikke kunne oprette sig selv eller tilknyttes denne klinik fra Patientportalen, da det forudsætter MitID verificering. Klinikken kan i det tilfælde vælge at oprette patienten manuelt ved at udfylde felterne og sætte markering i feltet 'Har ikke MitID'. Systemet adviserer om at være særligt opmærksom på brugen af feltet i forbindelse med oprettelse og/eller gensend af et aktiveringslink. Da en markering i 'Har ikke MitID' gør det muligt at logge ind uden verificering med MitID og udelukkende ved brug af adgangskode og tilsendt sikkerhedskode, er det klinikkens ansvar, at e-mailadressen tilhører patienten selv eller en person med fuldmagt til at agere på vegne af patienten. Fjernes markeringen, vil patienten efterfølgende skulle verificere sig i forbindelse med log ind på klinikkens Patientportal.

 

Send ny kode sender en e-mail til patienten med link til nulstilling af adgangskode ved hjælp af <Alt+K> eller ved at vælge knappen <Ny kode>.

 

Tildel/fjern adgang til de forskellige funktioner på Patientportalen ved at henholdsvis sætte eller fjerne markering i 'E-konsultation', 'E-tidsbestilling', 'E-receptfornyelse'. Derudover kan sættes markering i 'Ønsker svar elektronisk' for at indikere, at patienten ønsker svar elektronisk via en e-konsultation.

 

I forbindelse med en patients fraflytning kan det være aktuelt at slette patientens tilhørsforhold til klinikkens Patientportal. Dette gøres på 'Patientportal' formen på Patienthovedet. Vælg <Slet> for at slette patienten. Det sletter udelukkende patienten i forhold til den egen klinik, og patienten kan oprette sig som bruger igen.

 

Er patienten derimod fortsat tilhørende i klinikken, men skal ikke kunne anvende Patientportalens funktioner, kan patientens rettigheder fjernes i stedet. Fjern markeringer i 'E-konsultation', 'E-receptfornyelse', 'E-tidsbestilling'. Det vil bevirke, at patienten ikke har adgang til andet end sin brugerprofil på Patientportalen og visning af tidligere e-konsultationer og/eller e-receptfornyelser.    

 

Patient under 15 år, der skal oprettes manuelt fra 'Patienthovedet' i EG Clinea  


Patienter under 15 år, hvor CPR-opslag ikke returnerer værge-relation til EG Clinea fx grundet patienten har beskyttet adresse, vil ikke kunne oprette sig via Patientportalen. I det tilfælde kan patienten oprettes manuelt fra Patienthovedet (se ovenfor). Det forudsætter ligeledes, at der manuelt oprettes en værgerelation på patienten, hvor det er klinikkens ansvar at sikre denne relation er gældende.

 

Skærmbillede


patientportal formen afventer aktivering

 

Skærmbilleder af Patientportalen ses i de vejledninger, der linkes til i afsnittet 'Tips & Tricks'.