Funktioner og markeringer

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner og markeringer

Funktioner


Slet fra samtlige bakker. Beskeder lægges i "Slettet post" med undtagelse af FMK og interne beskeder.

 

Gå til ved brug af <Enter>og patienten hentes frem. Hvilket modul der springes til afhænger af beskedtypen og indstillinger. Indstillinger > Beskeder > Spring.

 

Status


Kolonnen 'Status' indeholder kun en status, hvis der skal følges op. Det betyder, at den tidligere status 'Overført' er fjernet. (Implementeret i forbindelse med version 19.4)

 

Markeringerne 'læst/ulæst', 'flag', 'håndteret'


Beskederne kan have forskellige markeringer. Disse kan angives manuelt ved blot at klikke på f.eks. flag.

 

Markeringen "læst" kan sættes automatisk afhængig af Indstilling > Beskeder > Marker som læst.  (Læst er individuelt pr. bruger).

 

Markering af "håndteret" kan ske på forskellig vis:

1. Ved brug af Besvar funktionen (henholdsvis <F6> eller <F3>) markeres en besked automatisk som "håndteret".

Indstillinger > Beskeder > Automarkering > Håndteret - Besvar

 

2. Når der springes fra beskeder til e-blanket.

Indstillinger > Beskeder > Automarkering > Håndteret - Blanket.

 

3. Når der springes fra beskeder til receptfornyelser.

Indstillinger > Beskeder > Automarkering > Håndteret - Receptfornyelse.

 

Vha. en indstilling er det muligt, at beskeder, der automatisk markeres som værende håndteret, også automatisk slettes.

 

En besked kan manuelt markeres som værende håndteret ved at klikke på ikonet (fluebenet) eller genvejen <Alt+R>.

 

Genvejen <Alt+H> sletter alle håndterede beskeder på tværs af brugere.

 

Prioritering af udskrivnings-, ambulant- og skadestueepikriser


Prioritet viser med et farvet udråbstegn prioriteten på modtagelse af udskrivnings-, ambulant- og skadestueepikriser. Anbefalingsteksten vedrørende opfølgning hos egen læge vises som en del af epikrisens tekst, lige over anamnesen.

 

ikoner til lægebrev