Funktioner og markeringer

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner og markeringer

Funktioner


Driftstatus ses i øverste venstre hjørne - status for hvornår, der sidst er sendt og modtaget. Højreklik og vælg 'EDI driftsstatus', som åbner 'Driftsinformation' på HighJumps hjemmeside.

 

Slet fra samtlige bakker. Beskeder lægges i "Slettet post" med undtagelse af FMK og interne beskeder.

 

Gå til ved brug af <Enter>og patienten hentes frem. Hvilket modul der springes til afhænger af beskedtypen og indstillinger. Indstillinger > Beskeder > Spring.

 

Markeringerne 'læst/ulæst', 'flag', 'håndteret'


Beskederne kan have forskellige markeringer. Disse kan angives manuelt ved blot at klikke på f.eks. flag.

 

Markeringen "læst" kan sættes automatisk afhængig af Indstilling > Beskeder > Marker som læst.  (Læst er individuelt pr. bruger).

 

Markering af "håndteret" kan ske på forskellig vis:

1. Ved brug af Besvar funktionen (henholdsvis <F6> eller <F3>) markeres en besked automatisk som "håndteret".

Indstillinger > Beskeder > Automarkering > Håndteret - Besvar

 

2. Når der springes fra beskeder til e-blanket.

Indstillinger > Beskeder > Automarkering > Håndteret - Blanket.

 

3. Når der springes fra beskeder til receptfornyelser.

Indstillinger > Beskeder > Automarkering > Håndteret - Receptfornyelse.

 

Vha. en indstilling er det muligt, at beskeder, der automatisk markeres som værende håndteret, også automatisk slettes.

 

En besked kan manuelt markeres som værende håndteret ved at klikke på ikonet (fluebenet) eller genvejen <Alt+R>.

 

Genvejen <Alt+H> sletter alle håndterede beskeder på tværs af brugere.