Rekvisition og svar på bestilte prøver

<< Klik for at se indhold >>

Rekvisition og svar på bestilte prøver

Status 'Patient informeret' fra 'Beskeder'


Ved stillingtagen til en patients prøveresultater på rekvisitioner og tilhørende prøver sætter EG Clinea status 'Patient informeret' ved brug af nedenstående funktioner fra 'Beskeder':

 

funktionen 'Håndteret'

via e-konsultation

via 'Journal'

 

Læs mere i 'Opfølgning' under afsnittet 'Rekvisition'.

 

Klinik som 'Kopimodtager' i 'Beskeder'


En klinik kan være angivet som 'Kopimodtager'. Et eksempel herpå er, at en patient er henvist til speciallæge, der rekvirerer prøver, som speciallægen ønsker, at patientens egen læge skal kende svarene på. I det tilfælde vil klinikken, hvor egen læge hører til, blive sat på som kopimodtager. At klinikken er kopimodtager på rekvisitionen og tilhørende prøver fremgår på laboratoriesvaret i 'Beskeder'.

 

'Generelle oplysninger' vil få tilføjet teksten "Laboratoriesvaret er et kopisvar".

 

Rekvisitionen vil ikke fremgå i 'Opfølgning', da klinikken ikke skal håndtere eller følge op på svar, klinikken ikke selv har rekvireret. Af samme årsag er det ikke muligt at sende e-konsultation til patienten.

 

'Privatmarkering' på prøveresultater i 'Beskeder'


Privatmarkering giver patienten mulighed for at angive, at videregivelse af information omkring prøveresultater ikke må finde sted. Det vil fremgå af generelle oplysninger i 'Beskeder' på et svar.