Funktioner

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner

Opret ny henvisning, lægebrev eller laboratoriesvar <Ins>


Kan manuelt indtastes ved at vælge <Ny> eller med <Ins>.

 

Manuelt oprettede svar kan redigeres med <F2>.

De kan også slettes med <Delete>.

 

Besvar <F6>


Besvar modtaget korrespondance med <F6>, som åbner sendte svar, hvor modtager sættes på og emnet fra modtaget besked indsættes.

Den modtaget korrespondance vises nederst i skærmbilledet.

 

Speciallæger kan besvare en modtaget sygehushenvisning med <F6>.

Læs eventuelt mere i 'Beskeder' i afsnittet til 'Henvisning og svar' .

 

Afvis <Shift+F6>


Bemærk! Afsnittet henvender sig til speciallæger.

 

Speciallæger kan afvise en modtaget sygehushenvisning ved brug af <Shift+F6>, ved at vælge 'Afvis' i menuen til højreklik eller klikke på knappen <Afvis>.

Læs eventuelt mere i 'Beskeder' i afsnittet til 'Henvisning og svar' .

 

Se svar i fuld skærmvisning


Marker et svar og vælge <Enter>.

 

Udskriv svar


<F5> bruges til at printe - både i oversigten og i fuld skærmvisning.

 

'Malign' eller 'Præmalign' i forbindelse med modtagne svar på rekvisition og tilhørende prøver


Når et patologisvar får arten malign eller præmalign, vil dette blive gjort opmærksomt på ved et rødt udråbstegn i oversigten samt en fremhævet tekst i det modtagne svar.

 

'Privatmarkering' på prøveresultater i 'Modtagne svar'


I forbindelse med rekvisition og modtagne svar på bestilte prøver, giver Privatmarkering patienten mulighed for at angive, at videregivelse af information omkring prøveresultater ikke må finde sted.

 

Ny standard ved 'Mikrobiologisvar'


Bemærk! Afsnittet henvender sig til alment praktiserende læger.

 

Mikrobiologisvar kan modtages i den nye XML standard, som allerede benyttes hos hospitalerne. Den nye standard er indholdsmæssigt meget lig den hidtil kendte. Dog indeholder den flere data, som eksempelvis visning af afsenders laboratorie initial samt understøttelse af langt flere undersøgelser i samme svar. Hver undersøgelse kan indeholde mange forskellige værdier, hvorfor de enkelte undersøgelser i svaret adskilles med en stiplet linje. Bemærk! Indtil skiftet er fuldt understøttet hele vejen rundt i sundhedssektoren vil mikrobiologisvar i EG Clinea kunne modtages i såvel det gamle som det nye format.

 

Klinik som 'Kopimodtager' i 'Modtagne svar'


En klinik kan være angivet som 'Kopimodtager'.

'Generelle oplysninger' vil få tilføjet teksten "Laboratoriesvaret er et kopisvar".

 

Redigeret afslutningsnotat i forbindelse med kommunal forebyggelse


Hvis kommunen sender et redigeret afslutningsnotat, vil det fremgå ved ikon i kolonnen 'Rettet' i oversigten. Desuden vil det i selve svaret være illustreret ved en tekst herom, at det er et rettet svar i forhold til tidligere fremsendt svar.

 

Bilag


Hvis et svar har bilag tilføjet, vil det fremgå ved at teksten på knappen <Bilag> får en orange farvemarkering, når et svar er markeret.

Få vist bilag ved at markere svaret og vælge <F3> eller klik på <Bilag>. Bilag vil blive vist i Media modulet.

 

Sorter 'E-konsultation' og/eller, 'Oplysningsskema' fra i <Alle> visning


Der er en indstilling til henholdsvis 'E-konsultation' og 'Oplysningsskema', der kan skjule enten begge eller den ene type svar fra "Alle" visningen. ('Oplysningsskema' fremgår i Modtagne Svar i forbindelse med implementering af version 19.3, hvorfor indstillingen også først kan sættes i version 19.3)

 

Indstillingerne er tilgængelig for klinikken, hvorfor kontakt til EG Healthcare Support ikke er påkrævet. Læs mere her.

 

Zoom


Ved højreklik i Svar kan en zoom funktion vælges med 'Zoom'. Vælg zoomfaktor mellem 25 og 200, alt efter hvor stor/lille skrifttype, der ønskes.

Hvis der er behov for en anden zoomfaktor, som for eksempel 98, vælges 'Vælg zoomfaktor'. Ved brug af pilene hopper interval med 1 hvor PageUp og PageDown springer med 10.

Bemærk!  Det kan variere alt efter størrelsen på skærmen og selve skærmopsætningen.