Generelt, Grupper

<< Klik for at se indhold >>

Generelt, Grupper

Indlæs


media menu

 

Åbn


Åbn et indlæst billede/dokument eller en video ved at markere det og dobbeltklikke. Eller ved brug af højreklik menuen og vælg <Åbn>.

 

Afslut


Afslut Media via menuen, med genvejen <Alt+F4> eller blot i krydset i øverste højre hjørne.

 

Grupper


De indlæste billeder/videoer/dokumenter kan gemmes i forskellige grupper.

Grupper kan oprettes efter behov ved brug af højreklik menuen. Billeder/videoer/dokumenter kan trækkes ind i gruppen med musen.

 

Tallet i parantesen angiver hvor mange filer, der er i den aktuelle gruppe.

 

grupper i media