Indlæs billede/fil

<< Klik for at se indhold >>

Indlæs billede/fil

Overfør billeder/filer fra kamera til den PC, som enheden er tilsluttet.

 

Indlæs billede


Find patienten frem, som billedet skal indlæses på.

Klik på knappen i værktøjslinien <Indlæs billede> eller vælg <Ctrl+I>.

Vælg knappen <Indstillinger> for at vælge det aktuelle kamera. Det skal kun gøres én gang.

 

Vælg <Indlæs> - nu ses alle billederne, der er i kameraet.

Det første billede er markeret. Markeringen kan flyttes med piletaster eller musen til det billede, der skal hentes.

 

Når billedet er valgt, vælges <Hent billeder>.

Nu er billedet hentet og skal gemmes. Klik derfor på <Gem>.

 

Billederne kan ses på patienten fra alle maskiner, hvor Media er installeret.

 

Til hvert billede kan der tilføjes en beskrivelse.

Billederne kan kategoriseres i forskellige grupper – inden billedet gemmes vælges den aktuelle gruppe.

 

indlæs billede

 

Indlæs fil


Indlæs et billede, der er gemt lokalt på maskinen ved at vælge <Indlæs fil>.

Ved tryk på <Indlæs fil> fremkommer skærmbilledet 'Indlæs billeder'. Det aktuelle billede fremfindes og der vælges <OK>.

 

indlæs filer