Indberet til RKKP

<< Klik for at se indhold >>

Indberet til RKKP

(Implementeret i forbindelse med version 19.3)

 

Indberetning til regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er udvidet til også at omfatte  KOL.

I EG Clinea indberettes KOL til RKKP fra patientens journal, forudsat klinikken er tilmeldt RKKP KOL projektet i Systemmanager.

 

RKKP KOL fungerer meget lig FLP (forløbsplaner), hvorfor det i EG Clinea netop også vil fremgå i Journal ved siden af knappen til 'Forløbsplan' og i Systemmanager vil være tilføjet Forløbsplan menuen.

 

Forudsætninger


Klinikken skal være tilmeldt KOL forløbsplan. Tilmelding foretages i Systemmanager.

 

Klinikken skal være tilmeldt RKKP KOL indberetningsprojektet. Tilmelding foretages i Systemmanager.

 

Indberet KOL til RKKP fra Journalen


Visse forudsætninger skal være opfyldt for at indberetning kan foretages. Gældende for patienter er, at patienten er fyldt 18 år, patienten er diagnosticeret med KOL (R95), patientens fornavn og efternavn fremgår af Patienthovedet, samt patientens egen læge er klinikken og 'Art' på Patienthovedet er sat til 'Egen'.

 

I Journalen bliver knappen <RKKP> farvemarkeret, når ovenstående forudsætninger er opfyldt.

 

Vælg knappen <RKKP>.

 

RKKP knap i journal

 

Skærmbilledet 'RKKP opgaver' fremkommer, hvorfra ny KOL indberetning til RKKP kan oprettes med <OK> til 'Opret RKKP KOL indberetning'.

Hvis der allerede er indberettet på patienten vil det være muligt at få vist en oversigt over patientens indberetningsdata ved at vælge <OK> til 'Vis RKKP indberetningsdata for pt.'

 

Opret ny indberetning


Ved oprettelse af ny indberetning vil data fra EG Clinea fremgå i visse felter, da data relevante for indberetningen synkroniseres imellem RKKP KOL og EG Clinea.

De resterende felter kan udfyldes, hvorefter <Gem og indberet til RKKP> vælges.

 

RKKP KOL website

 

 

Godkendelse i Beskeder


Når udfyldte indberetninger gemmes og lukkes første gang, vil de blive sendt til godkendelse i EG Clinea. Her vil de være at finde i 'Udbakken' i Beskeder, hvor de skal godkendes af en læge.