Opret elektroniske forløbsplaner fra journal

<< Klik for at se indhold >>

Opret elektroniske forløbsplaner fra journal

Elektroniske forløbsplaner er en specifik sygdomsplan for patienter diagnosticeret med KOL (R95) og/eller diabetes type-2 (T90). Efter udarbejdelse af forløbsplanen kan patienten tilgå sin forløbsplan via sundhedsmappe.dk.

 

Forudsætninger


En databehandleraftale skal indgås med KiAP, da patienten skal kunne tilgå sin forløbsplan via sundhedsmappe.dk.

Vælg menupunktet 'Forløbsplaner' på www.kiap.dk og vælg 'Opret' på fanebladet 'Databehandleraftale'. Log ind og underskriv med din medarbejdersignatur.

 

Klinikken skal være tilmeldt forløbsplaner. Tilmelding foretages i Systemmanager.

Det er også herfra, at en oversigt over opgaver relateret til forløbsplaner kan ses, når klinikken er tilmeldt en forløbsplan.

De forskellige forløbsplaner kræver hver sin tilmelding.

 

Klinikken kan afmeldes forløbsplaner. Afmelding foretages i Systemmanager.

Bemærk! Alle patienters forløbsplaner vil blive slettet ved afmelding.

 

Opret forløbsplan fra Journalen


Visse forudsætninger skal være opfyldt for at forløbsplan kan oprettes. Gældende for patienter med KOL er, at patienten er fyldt 18 år, patienten er diagnosticeret med KOL (R95) indenfor de seneste fire år og patientens egen læge er klinikken og 'Art' på Patienthovedet er sat til 'Egen'. Gældende for patienter med diabetes type-2 er, at patienten er fyldt 18 år, patienten har fået diagnosen 'T90' kodet i sin Journal efter at være fyldt 18 år, patientens egen læge er klinikken og 'Art' på Patienthovedet er sat til 'Egen'.

 

I Journalen bliver knappen <Forløbsplan> farvemarkeret, når ovenstående forudsætninger for henholdsvis KOL og Diabetes type-2 er opfyldt.

 

Vælg knappen <Forløbsplan>.

forløbsplan fra journal

 

Skærmbilledet 'Forløbsplaner opgaver' fremkommer, hvorfra ny KOL forløbsplan eller ny Diabetes forløbsplan kan oprettes med <OK> til 'Opret KOL forløbsplan' eller 'Opret diabetes forløbsplan'.

 

Herved sendes de historiske data på patienten, som er relevante for forløbsplanen, hvorefter forløbsplan webapplikationen åbner i en browser på den aktuelle patient. Generelt er det udelukkende data, som er relevante for forløbsplanen, der sendes fra EG Clinea til forløbsplan webserveren. Ændres data på forløbsplanen, sendes de ændrede værdier fra forløbsplan serveren til EG Clinea, hvor data direkte opdateres i EG Clinea.

 

Særligt for patientens medicin er, at hvis patientens medicinkort ikke er hentet dags dato, vil systemet via en dialog give mulighed for at åbne medicinkortet inden 'Forløbsplan opgaver' fremkommer for at sikre patientens aktuelle medicin er fuldt opdateret inden det sendes med i forløbsplanen. Vælg herefter <Forløbsplan> i Journalen igen.  

 

Derudover er det gældende for patientens medicin, at ordinationer uden behandlingsstartdato vil få påsat doseringens startdato. Ordinationer, der ekstraordinært hverken har behandlings- eller doseringsstartdato, vil få påsat datoen 01-01-1900. Ydermere er der krav om at medsende FMK ID på ordinationer, hvilket bevirker, at EG Clinea først sender relevant medicin data, når data er sendt til FMK. Det betyder, at ikke-godkendt data i Beskeder ikke vil fremgå af patientens forløbsplan.

 

Hvis der efter oprettelse af forløbsplanen er relevante data for patientens forløbsplan, fx i tilfælde af patienten får taget nogle blodprøver for HbA1c, vil de data automatisk blive sendt til forløbsplan serveren og fremgå af sundhedsmappe.dk.

 

Udfyldelse af forløbsplan i webapplikationen


Forløbsplanen kan udfyldes i webapplikationen (se skærmbillede). Ved tvivl om udfyldelse af data i webapplikationen eller ved behov for yderligere og mere detaljeret beskrivelse relateret til selve udfyldelse af forløbsplanen, henvises til KiAP Support. Læs eventuelt vejledninger til udfyldelse fra KiAP.

 

Patientens samtykke er påkrævet (se markering) for at kunne udfylde forløbsplanen med data og gøre den tilgængelig for patienten i sundhedsmappen.dk.

Afsnit til udfyldelse af data kan foldes ind/ud ved enten at klikke på titlen til afsnittet (fx 'Aftalte mål') eller på pilen ude til højre for titlen.

Det er muligt at vise/printe og gemme forløbsplanen ved at vælge knapperne øverst.

 

Godkendelse i Beskeder


Når udfyldte forløbsplaner gemmes og lukkes i webapplikationen første gang, vil de blive sendt til godkendelse i EG Clinea. Her vil de være at finde i 'Udbakken' i Beskeder, hvor de skal godkendes af en læge. Patienter vil ikke kunne tilgå forløbsplanerne på sundhedsmappe.dk, før godkendelsen er afsendt fra Beskeder.

 

Relevante rettelser til forløbsplanen, som efterfølgende foretages i EG Clinea, sendes automatisk til forløbsplan webserveren og er tilgængelig for patienten i forløbsplanen på sundhedsmappe.dk. Rettelser, som foretages på forløbsplanen i webapplikationen, skal godkendes fra 'Udbakken' i Beskeder, før de er tilgængelige for patienten i forløbsplanen på sundhedsmappe.dk. Der kan redigeres samme dag, hvorefter forløbsplanen låses.

 

Modtager EG Clinea en fejlbesked fra sundhedsmappe.dk i forbindelse med afsendelse, vil fejlbeskeden kunne ses i selve FLP beskeden under overskriften 'Status'.

 

Overblik i Opfølgning


I Opfølgning <Ctrl+Alt+O> viser fanebladet 'Forløbsplandata' data relateret til de forløbsplandata, der ikke kan modtages af forløbsplan webserveren.

 

Information om hvilke patienter er tilmeldt


EG Clinea sender information til forløbsplan webserveren, når en patient ikke længere er tilmeldt klinikken. Det håndteres automatisk af EG Clinea, når patienter skifter egen læge til anden klinik eller 'Art' i Patienthovedet skifter væk fra 'Egen'. Patienter som ikke længere tilhører klinikken vil også stoppe med at fremgå i klinikoversigten på forløbsplan webapplikationen.