'Min Læge' app

<< Klik for at se indhold >>

'Min Læge' app

PLO og Sundheds- og Ældreministeriet står bag den nye app kaldet 'Min Læge' til alle borgere over 18 år i Danmark.

'Min Læge' understøttes i EG Clinea.

 

'Min Læge' og EG Clinea


I EG Clinea afspejler indholdet til kolonnen 'Afsender' i Modtagne svar om en e-konsultation er sendt fra en af EG's Patientportaler eller fra app'en 'Min Læge' med henholdsvis 'Patientportal' eller 'Min Læge app' som afsender. Det vil kun være gældende for e-konsultationer modtaget fremadrettet. Hvis e-konsultationer er importeret via FNUX, vil det fremgå som i dag, hvor patientens navn står i 'Afsender'.

 

Sender klinikken en e-konsultation fra EG Clinea til patienten, vil e-konsultationen fremgå af henholdsvis den af EG's Patientportaler, som klinikken anvender, og 'Min Læge'. Det samme gælder, hvis patienten sender en e-konsultation fra 'Min Læge' eller fra den Patientportal, som klinikken anvender. I begge tilfælde vil e-konsultationen fremgå begge steder.

 

Har klinikken valgt ikke at sætte e-konsultation modtagere op i Systemmanager, vil klinikken blive registreret til ikke at understøtte e-konsultationer fra app'en 'Min Læge'. Det kan altid vælges til i Systemmanager -> E-moduler -> 'Min læge app opsætning'.

 

Har patienten ikke en gyldig e-mailadresse i Patienthovedet, er det muligt at besvare en e-konsultation modtaget fra 'Min Læge'. I den forbindelse gøres brugeren opmærksom på, at patienten kun vil modtage notifikation om e-konsultationen fra Min Læge app og ikke via e-mail fra EG Clinea. Er patienten ikke markeret som aktiv i Min Læge app, vil der fortsat ikke kunne sendes e-konsultationer til patienter uden e-mail registreret i EG Clinea.

 

Bemærk! Patienter kan fra 'Min Læge' indsætte emoji tegn i en e-konsultation (det modsatte er gældende fra Patientportalen). EG Clinea understøtter ikke emoji tegn og oversætter et emoji tegn med to ? tegn.

 

Feriebesked opsætning for Patientportalen slår også igennem for 'Min Læge'.  Bemærk! 'Min Læge' understøtter dog ikke visning af selve feriebeskeden. Læs afsnittet ferieperiode håndtering.

 

I Journalen er det tydeliggjort, når en e-konsultation er kommet fra 'Min Læge'. I diagnoselinjen tilføjes teksten 'E-konsultation (Modtager navn) - Min Læge app'. Kommer e-konsultationen fra en af EG's Patientportaler vil den fremgå som i dag. Bemærk! E-konsultationer, der kommer ind fra app'en 'Min Læge', vil aktuelt altid få hele e-konsultation beskeden i Journalen uanset om andet er defineret i Indstillinger.

 

Ligeledes fra Journalen vil udvalgte kroniske diagnoser fremgå af 'Min Læge' med link til relevant forløbsplan.

 

Det er aktuelt ikke muligt at bestille eller aflyse tid fra 'Min Læge'. Tidsbestilling foretaget af klinikken i EG Clinea eller af patienten i den af EG's Patientportaler, som klinikken anvender, vil fremgå af 'Min Læge'. Aflyses en tid fra Kalenderen eller fra EG's Patientportal, vil denne status fremgå af 'Min Læge'. Udeblivelse vil ligeledes fremgå af 'Min Læge'. Hvis en tid sættes i i EG Clinea, vil tiden også ændre status i 'Min Læge' til 'Status ankommet'.  

 

I Medicin vil medicinbestillinger fremgå som i dag, da medicinbestillinger ikke foretages fra 'Min Læge' men i stedet ved at app'en viderestiller til den anden app; 'Medicinkortet'. 'FMK patient bestilling' vil derfor som i dag fremgå, hvis patienten via 'Min Læge' tilgår 'Medicinkortet' og anmoder om receptfornyelse.

 

Særligt gældende for patienter under 15 år er, at oprettes e-konsultation og bookes tid i klinikken, vil alle forældremyndighedsindehavere kunne se e-konsultationen og aftaletidspunktet i 'Min Læge'. Dette gøres opmærksom på i Patientportalen.

 

Information fra PLO om 'Min Læge'


Yderligere information om 'Min Læge' kan ses her, hvor PLO også linker til en FAQ om app'en.