'Min Læge' app

<< Klik for at se indhold >>

'Min Læge' app

PLO og Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet, at der skal være en app kaldet 'Min Læge' til alle borgere over 18 år i Danmark.

'Min Læge' understøttes i EG Clinea. (Implementeret i forbindelse med version 18.4)

 

Bemærk! Da app'en forventes frigivet til patienter den 20. december 2018 tages forbehold for eventuelle ændringer.

 

'Min Læge' og EG Clinea


I EG Clinea afspejler indholdet til kolonnen 'Afsender' i Modtagne svar om en e-konsultation er sendt fra en af EG's Patientportaler eller fra app'en 'Min Læge' med henholdsvis 'Patientportal' eller 'Min Læge app' som afsender. Det vil kun være gældende for e-konsultationer modtaget fremadrettet. Hvis e-konsultationer er importeret via FNUX, vil det fremgå som i dag, hvor patientens navn står i 'Afsender'.

 

Sender klinikken en e-konsultation fra EG Clinea til patienten, vil e-konsultationen fremgå af henholdsvis den af EG's Patientportaler, som klinikken anvender, og 'Min Læge'. Det samme gælder, hvis patienten sender en e-konsultation fra 'Min Læge' eller fra den Patientportal, som klinikken anvender. I begge tilfælde vil e-konsultationen fremgå begge steder.  

 

I Journalen er det tydeliggjort, når en e-konsultation er kommet fra 'Min Læge'. I diagnoselinjen tilføjes teksten 'E-konsultation (Modtager navn) - Min Læge app'. Kommer e-konsultationen fra en af EG's Patientportaler vil den fremgå som i dag. Bemærk! E-konsultationer, der kommer ind fra app'en 'Min Læge', vil aktuelt altid få hele e-konsultation beskeden i Journalen uanset om andet er defineret i Indstillinger.

 

Ligeledes fra Journalen vil udvalgte kroniske diagnoser fremgå af 'Min Læge' med link til relevant forløbsplan.

 

Det er aktuelt ikke muligt at bestille eller aflyse tid fra 'Min Læge'. Tidsbestilling foretaget af klinikken i EG Clinea eller af patienten i den af EG's Patientportaler, som klinikken anvender, vil fremgå af 'Min Læge'. Aflyses en tid fra Kalenderen eller fra EG's Patientportal, vil denne status fremgå af 'Min Læge'. Udeblivelse vil ligeledes fremgår af 'Min Læge'. Hvis en tid sættes i i EG Clinea, vil tiden også ændre status i 'Min Læge' til 'Status ankommet'.  

 

I Medicin vil medicinbestillinger fremgå som i dag, da medicinbestillinger ikke foretages fra 'Min Læge' men i stedet ved at app'en viderestiller til den anden app; 'Medicinkortet'. 'FMK patient bestilling' vil derfor som i dag fremgå, hvis patienten via 'Min Læge' tilgår 'Medicinkortet' og anmoder om receptfornyelse.

 

Information fra PLO om 'Min Læge'


Yderligere information om 'Min Læge' kan ses her, hvor PLO også linker til en FAQ om app'en.