Opret grundydelse/tillægsydelse

<< Klik for at se indhold >>

Opret grundydelse/tillægsydelse

Opret grundydelse <Ins>


Anvend genvejen <Ins> eller begynd at taste ydelseskoden for at vælge fra listen over mulige grundydelser.

Efter valg af ydelse fremkommer billedet til 'Indsæt konsultation', som udfyldes efterfulgt af <Gem og afslut> eller <OK>.

 

Automatisk forslag til ydelser i givent tidsrum er muligt at definere. Som standard vil systemset automatisk foreslå 'Telefonkonsultation' mellem 8-9. Denne funktion er  valgfri og kan sættes op i Indstillinger.

 

Tidskoden er som standard 1. Standard tidskoden kan ændres i Systemmanager på ydelsesniveau på såvel grund- som tillægsydelser.

 

Underskrift kan være 'Anvendt plastickort (P)', 'Pr. brev/ved 3. person (B)', 'Glemt sundhedskort (G)', 'Systemnedbrud (N)' eller 'Udskriv ny regning (F)'.

Se eventuel en samlet oversigt over anvendelse af koder ved P-markering på praksis- og afregningsportalen (Sundhed.dk).

 

Statistik bruges pt. kun af enkelte specialer i forbindelse med afregning til Sygesikringen.

 

Opret tillægsydelse <Shift+Ins>


Anvend genvejen <Shift+Ins> eller begynd at taste ydelseskoden for at vælge fra listen over mulige tillægsydelser.

 

Multi markering kan med fordel anvendes i tillægsydelser.

 

Skærmbilleder


oversigt med tillægsydelser

 

 

Indsæt konsultation   tillægsydelser