Aftaletyper

<< Klik for at se indhold >>

Aftaletyper

Oprettelse og redigering af aftaletyper foretages i Systemmanager -> Kalender og Kø -> Opsætning -> Aftaletyper.

 

Funktioner til 'Aftaletypeopsætning'


Opret aftaletype med <Ins>.

Rediger en aftaletype med <F2>.

Slet aftaletype med <Del>.

 

Vis alle med <Alt+V>. Rubrikken 'Aktiv' bliver synlig, som gør det nemt at skelne mellem aktive og inaktive aftaletypeopsætninger.

 

Opret ny aftaletype <Ins>


Beskrivelse er en kort beskrivelse af aftaletypen.

 

Længde kan angives, som anvendes ved booking i kalenderen. Det er muligt at sætte en standardvarighed på aftaletyper. Ved efterfølgende indsættelse af den specifikke aftaletype vil standardvarigheden overskrive den aftalevarighed, der er i kalenderen.

 

Kode angiver en genvej til hurtig booking af aftaletypen i kalenderen.

Type kan være 'Andet', 'Patient' og 'Lukket. Ved patientrelateret tider vælges 'Patient'. 'Lukket' bruges til angivelse af lukket for booking, f.eks. frokost.

kan vælges ud fra aftaletype. Det kan bestemmes, hvilken kø den aktuelle aftaletype skal sættes i.

Skema vælges, hvis oplysningsskema skal tilknyttes aftaletypen.

 

Oversigtskalender angiver om bogstavet skal vises i oversigtskalenderen <F8>, så det kan ses, hvilken aftaletype hver tid har.

Akut tid, Aktiv og Send SMS kan vælges/fravælges. Markering i 'Send SMS' aktiverer knappen <SMS>, hvor SMS kan oprettes for den enkelte aftaletype.

Kan aflyses og Skjult kan vælges/fravælges. Sættes markering i 'Skjult', vil aftalerne booket i kalenderen ikke fremgå af Patientportalen eller i 'Min Læge' app.

Farve er de forskellige aftalefarver, som er sat op i aftalefarver. Ved redigering af aftaletype er der mulighed for at sætte op til 7 status med forskellig farve.

 

Skærmbillede


opsætning kalender aftaletype