Udskriv patient

<< Klik for at se indhold >>

Udskriv patient

Funktioner og felter


'Udskriv patient' udskriver udvalgte patientoplysninger.

 

Moduler til udskrivning er opdelt i Journaloplysninger, Modtagne svar, Modtagne epikriser og Andre.

Vælg de punkter, som ønskes medtaget i udskriftet.

 

Fra og til dato er automatisk sat til dags dato. Datoerne kan ændres ved at vælge <Ins> i felterne.

 

Vælg <OK> for at generere udskriftet til printeren.

 

Det er muligt at afbryde udskriften undervejs ved at vælge <Nej> til at fortsætte udskrivningen.

EG Clinea giver besked, når eksporten/udskriftet er færdigt.

 

Skærmbillede


Udskriv patient          

 

Notat i Journal


EG Clinea genererer automatisk en kontakt i journalen vedr. dette:

 

Andre - patient udskrevet