Udskriv til kollega

<< Klik for at se indhold >>

Udskriv til kollega

'Udskriv til kollega' udskriver udvalgte patientoplysninger, inkl. en forside indeholdende modtager samt hvilken patient det omhandler.

Adresselisten fremkommer ved valg af udskriv til kollega, da modtager skal vælges. Læs mere i søgning i adresselisten.

 

Funktioner og felter


Opdelt i Forside, Stamdata, Journaloplysninger, Modtagne svar, Modtagne epikriser og Andre.

Forside indeholder modtagers navn og adresse.

 

Vælg de punkter, som ønskes medtaget i udskriftet.

 

Vælg <OK> for at generere udskriftet til printeren.

 

Der er mulighed for at afbryde udskriften undervejs ved at vælge <Nej> til at fortsætte udskrivningen.

EG Clinea giver besked, når eksporten/udskriftet er færdigt.

 

Skærmbillede


udskriv til kollega

 

Notat i Journal


EG Clinea genererer automatisk en kontakt i journalen vedr. dette:

 

Andre - patient udskrevet til kollega