Aftaletyper

<< Klik for at se indhold >>

Aftaletyper

Aftaletyper til ankomstterminal håndteres fra Systemmanager -> Kalender og Kø -> Ankomstterminal -> Aftaletyper.

 

Funktioner


"Sat i kø" skærmbilledet kan udover at knyttes til en specifik også knyttes til en specifik aftaletype.

 

Hvis eksempelvis alle patienter, der har en tid i kalenderen af typen attest, skal have besked om at udfylde attesten, inden de bliver kaldt ind af lægen eller patienter, der kommer til klinikken uden en aftale, skal kunne vælge en akut tid i et bestemt tidsrum på dagen.

 

Yderligere kan bookede tider, af en bestemt aftaletype, helt ignoreres af ankomstterminalen. Dette kan opnås ved at oprette aftaletypen i opsætningen og markere den som deaktiveret.  

 

Der kan oprettes en eller flere af aftaletypen "Ingen aftale", som gør, at patienterne i stedet for det normale "Ingen aftale" skærmbillede, får vist "Vælg aftaletype" skærmbilledet med en knap for hver "Ingen aftale" aftaletype, der er oprettet. Hvis der kun er opsat en aktiv "Ingen aftale" aftaletype i et givent tidsrum, vil patientens tid automatisk sættes i den valgte kø,  uden patienten får vist den ene knap. I forbindelse med opsætningen af en aftaletype "Ingen aftale", kan der også sættes et tidsrum på, så det undgås at skulle skifte ankomstterminal opsætning i løbet af dagen.

 

Skærmbillede


Systemmanager - Ankomstterminal - Aftaletyper2