Køer

<< Klik for at se indhold >>

Køer

Køopsætning til ankomstterminal håndteres fra Systemmanager -> Kalender og Kø -> Ankomstterminal -> Køer.

 

Funktioner


Patienter vil som standard få vist det oprettede "Sat i kø" skærmbillede, når de kører deres kort igennem kortlæseren og bliver sat i kø.

Hvis der er oprettet flere "Sat i kø" skærmbilleder kan der dog på hver enkel kø defineres, hvilket skærmbillede, der skal vises.

 

Findes mere end en ankomstterminalopsætning kan der vælges mellem dem øverst i skærmbilledet 'Kø opsætning' fra feltet 'Opsætning'.

 

Få vist en liste over de "Sat i kø" skærmbilleder, der kan vælges i mellem med <F2>.

 

Skærmbillede


systemmanager ankomstterminal sat i kø opsætning