Opsætninger

<< Klik for at se indhold >>

Opsætninger

Opsætning af ankomstterminaler foretages i Systemmanager -> Kalender og kø -> Ankomstterminal -> Opsætninger.

 

Funktioner


Opret ny opsætning med <Ins>.

Ret opsætning med <F2>.

Slet opsætning med <Del>.

 

Hvis klinikken har flere ankomstterminaler, som skal køre med forskellige opsætninger, eller hvis en ny opsætning skal laves, og den gamle bevares. Når der oprettes en ny opsætning, vælges imellem at tage en kopi af en eksisterende eller oprette en ny fra bunden.

 

Ankomstterminalopsætning


Navn er kun synligt på opsætningsskærmen og ses ikke af patienter.

 

Kliniknavn er den tekst, der indsættes i tagget <ClinicName> på "Velkommen" skærmbilledet.
Er ankomstterminalen delt af flere klinikker, er det også denne tekst, der står på klinikkens knap på "Vælg klinik" skærmbilledet.

 

Forsinkelse angiver minutter i forsinkelse, hvis feltet er udfyldt. Forsinkelsesteksten indsættes i tagget <Delay> på "Sat i kø" skærmbilledet.
De indtastede minutter vil blive indsat i teksten i stedet for @ tegnet.

 

Ukendte patienter/Ingen aftale anvendes til at angive en kø og note til ukendte patienter, dvs. patienter, der ikke findes i EG Clinea, som automatisk bliver oprettet og sat i den valgte kø med den angivne note. Det anvendes også til ingen aftale, dvs. patienter, der ikke har en aftalt tid i klinikken den pågældende dag, som bliver sat i den valgte kø med den angivne note. Det gælder dog kun, hvis der ikke er oprettet en "Ingen aftale" aftaletype.

 

Specialkø anvendes til at hvis der er angivet en startkø vil alle patienter i denne kø, som ikke har en tid i kalenderen, få vist "Er i specialkø" skærmbilledet. Hvis også slutkø er angivet vil patienterne derudover blive indsat i denne kø, hvis de ikke allerede findes i den.

 

Patient forsinket angiver et x antal minutter, hvor alle patienter, der kommer det antal minutter eller flere for sent til den aftalte tid, vil få vist "Patient forsinket" skærmbilledet.

 

Skærmbilleder


Ankomstterminal opsætninger           ankomstterminalopsætning