Autorefraktion, Lensmerter, Visus

<< Klik for at se indhold >>

Autorefraktion, Lensmerter, Visus

Autorefraktion


Autorefraktionen kan indlæses fra et instrument eller indtastes manuelt. K-målene er repræsenteret i både mm (rubrik 1) og diophtrier (rubrik 2).

Afkrydsningsfeltet ”Dryppet” kan sættes for at indikere om målingen er foretaget efter dryp.

Mulighed for indlæsning/indtastning af Pachymetrien fra et Pachymeter i PACHY feltet.

Mulighed for indlæsning/indtastning af Akselængdeværdien fra en akselængdemåler i AL feltet.

Mulighed for indtastning af den foranliggende kammerdybde i ACD feltet.

Mulighed for indlæsning/indtastning af Trykværdien fra et lufttonometer i AT feltet. (Denne vil også fremkomme i Tonometer modulet med en kurve)

Mulighed for indlæsning af beregnet tryk i CIOP feltet. Bemærk! Det forudsætter en indstilling, som i stedet for felterne ACD og AL viser feltet CIOP.

 

Lensmeter


Brillemålene kan indlæses fra et instrument eller indtastes manuelt.

Prismeværdierne kan endvidere indtastes i bunden.

 

Visus


Det er muligt at angive korrektion:

- s.c. for uden korrektion (uden brille)

- c.c for med korrektion (Phoroptor bedste korrektion)

- e.c. for egen korrektion (egen brille)