Funktioner, Skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner, Skærmbillede

Funktioner


Indlæs fra apparat ved brug af <Alt+i>.

Indtast måling manuelt ved brug af <Ins>.

 

Ret maks-værdien for trykmåling på en patient med knappen <Tryk>. Når værdien for en trykmåling overstiger den maksimale værdi, vises værdien med rød tekst (bemærk! fremgår ikke af nedenstående skærmbillede).

Det er muligt at ændre værdien tilbage til standardværdien. Hvis der er angivet individuel værdi for patienten, så vil knappen <Tryk> blive farvet med temafarven.

 

Når der oprettes en Visus, og der registreres en BI-værdi, overføres BI-værdien automatisk til den journalkontakt, der dannes. Hvis der er tilvalgt visning af ETDRS-værdier, vises disse i en separat linje i journalkontakten.

 

Værdier


Alle felter til registrering af værdier opsættes i Systemmanager i henhold til, hvad de hver især skal indeholde samt evt. standard valgte.

 

Skærmbillede


Rekfraktionsskema