Overblik - startsiden

<< Klik for at se indhold >>

Overblik - startsiden

 

EG Clinea Dataanalyse-startside


Nederst på startsiden vises de forskellige fokusområder; Medicin, Diagnoser, Ydelser og Laboratorie.

 

Kolonnen til højre viser tre nøgletal:

Antal journalnotater dannet i klinikkens EG Clinea i den forgangne uge.

Den samlede omsætning i klinikken i den forgangne uge.

Antallet af aktive patienter i klinikken.

Bemærk! Antallet af aktive patienter vil være baseret på de patienter, der på 'Patienthovedet' i klinikkens EG Clinea er registreret med Art 'Egen' og hvor klinikken selv er registreret som 'Egen læge'.

Det anbefales derfor, at klinikken løbende holder klinikkens patientpopulation opdateret ved indlæsning af patientfortegnelser

 

Knappen <Manual> øverst til højre åbner Dataanalyse-afsnittet her i manualen.  

 

Startbillede