Brug af fokusområder

<< Klik for at se indhold >>

Brug af fokusområder

 

Analysevisning på dashboard


Fra dataanalysens startside klikkes ind på ét af fokusområderne, hvorefter man får præsenteret en oversigt over de analyser, der kan dannes ud fra det valgte fokusområde.

I nedenstående eksempel vises de mulige analyser der på nuværende tidspunktet er tilgængelig vedrørende fokusområdet 'Medicin':

Rapporter-fokusområde

 

Ved klik på én af analyserne, vises nu et dashboard. (Se eksempel i billedet nedenfor)

 

Øverst vises en række menuer med forskellige filtreringsmuligheder vedrørende netop den valgte dataanalyse. Menuernes navn og indhold kan variere alt efter typen af dataanalyse valgt.

 

Under filtreringsmulighederne vises de øvrige fokusområder, Medicin, Laboratorie, Diagnoser og Ydelser, som man via disse ikoner hurtigt kan tilgå.

 

I venstre side er fem ikoner med følgende funktioner:

Retur til startsiden

Retur til forrige side

Nulstil alle filtre

Eksporter til PDF

Eksporter til Excel

 

Derudover indeholder dataanalyse-siden:

Nøgletal

Grafer  

Diagram

Lister med resultater

 

Dashboardet på nedenstående eksempel giver mulighed for at se klinikkens patienter med polyfarmaci og samtidigt med dette foretage filtreringer i listen efter behov.

 

Dataanalyse-overblik

 

I eksemplet repræsenterer nøgletallene antallet af patienter med polyfarmaci, antallet af aktive ordinationer på disse patienter samt antallet af aktive recepter.

Graferne viser antallet af patienter fordelt på aldersgruppe og ordinationer pr. patient. Diagrammet viser antallet af patienter fordelt på køn.

 

En anden type dataanalyse kan, som i eksemplet nedenfor, være hvor man skal foretage nogle aktive valg i listerne til venstre 'Vælg diagnose(r)' og 'Vælg medicin' før et resultat vil fremkomme i det lyse felt til højre under overskriften 'Patienter med valgte diagnose og medicin'.

I nedenstående eksempel er fremsøgt en liste med patienter med diagnosen 'T90 Diabetes type 2' (markeret af brugeren med rødt i den første liste) og som får medicinen 'M01AE01 Ibuprofen' (markeret af brugeren med rødt i den anden liste).

Bemærk: Data vises med udgangspunkt i klinikkens seneste hentede medicinkort på hver enkelt patient.

 

Dashboard