Filtreringsmuligheder

<< Klik for at se indhold >>

Filtreringsmuligheder

 

Filtreringsmuligheder


Dataanalysemodulet giver rig mulighed for at kunne filtrere på de fremsøgte resultater.

 

Der kan filtreres

- Via menulinjen i toppen

- Via graferne og diagrammet i topbjælken, og

- Via menu-kolonnerne i venstre side af hver dataanalyse.

 

Generelt for filtrering gælder, at der kan benyttes flere filtreringstyper i den samme dataanalyse.

 

Multimarkering af filtreringer


Der kan også foretages markering af flere valg (multimarkering) i alle filtreringstyperne:

Bemærk! Når der multimarkeres filtreringsmuligheder, skal man være opmærksom på, at alle valg vil være "Enten-eller"-valg. Har man derfor f.eks. multimarkeret tre forskellige diagnoser under dataanalysen "Kroniske diagnoser og medicin" - uanset om dette er sket via menuerne 'Diagnose' og 'Medicin' i toppen eller via menu-kolonnerne i venstre side - vil alle patienter, der får mindst det ene præparat, figurere i resultatet. Det samme gør sig gældende for alle de øvrige muligheder der er for multimarkeringer.

 

Multimarkeringer via menulinjen i toppen sker ved blot at sætte flere flueben i de punkter der ønskes filtreret på:

Åbnet filtreringsmenu

 

Multimarkering via grafer/diagrammer samt via menukolonnerne i venstre side sker ved at holde CTRL-tasten nede samtidigt med at man markere de valg man ønsker filtrering på.

I nedenstående tilfælde kan vi se røde markeringer, som indikerer en valgt filtrering både i graferne og i diagrammet i topbjælken samt flere valg i menuerne til venstre under "Vælg diagnose(r)" samt under "Vælg medicin".

I det lysegrå område i højre side, kan vi se resultatet af dataanalysen efter de foretagne filtreringsvalg.

Multimarkeringer

 

Bemærk! Når der multimarkeres filtreringsmuligheder, skal man være opmærksom på, at alle valg vil være "Enten-eller"-valg. Har man derfor f.eks. multimarkeret tre forskellige diagnoser under dataanalysen "Kroniske diagnoser og medicin" - uanset om dette er sket via menuerne 'Diagnose' og 'Medicin' i toppen eller via menu-kolonnerne i venstre side - vil alle patienter, der får mindst det ene præparat, figurere i resultatet. Det samme gør sig gældende for alle de øvrige muligheder der er for multimarkeringer.

 

Læs mere om de enkelte filtreringsmuligheder i underpunkterne til denne vejledning.