Filtrering via menulinjen

<< Klik for at se indhold >>

Filtrering via menulinjen

Filtrering via menulinjen


Alle dataanalyser har hver især en række filtreringsmenuer i toppen af skærmen. Menuernes navne og indhold kan variere alt efter hvilken dataanalyse der er valgt.

Filtreringsmenu

 

Klikkes der på den lille pil til højre for en af menuerne, åbnes en menu og brugeren kan nu foretage de ønskede filtreringsvalg. Valgene foretages ved blot at sætte et eller flere flueben i de bokse, der ønskes filtreret på.

Når menuen efterfølgende lukkes, vil de valgte menupunkter straks blive aktiveret og resultatet af filtreringen vist i dataanalysen.

Åbnet filtreringsmenu

 

Der kan filtreres på flere menuer samtidigt. Vær dog opmærksom på, at filtreringerne vil være "Enten-eller"-filtreringer. Læs mere om multimarkering af filtreringsmulighederne under 'Filtreringsmuligheder'

 

Nogle af filtreringsmenuerne kan indeholde rigtigt meget data. Det kan derfor være en hjælp til fremsøgning af det rette filter, ved at foretage en fritekstsøgning i de enkelte menuer.

Dette gøres ved at klikke i feltet lige til venstre for pilen og i tekstfeltet skrive hele eller dele af det ord man ønsker at filtrere på. Når søgestrengen er indtastet, trykkes [Enter], hvorefter man vil kunne se de filtreringsmuligheder der findes ud fra den indtastede tekst.

I nedenstående eksempel har brugeren ønsket at finde 'Paracetamol' og har derfor indtastet søgestrengen 'Paraceta' og tastet Enter.

Dermed bliver der vist de filtreringsmuligheder, hvor dette ord indgår og man kan hurtigt sætte flueben ved den eller de muligheder der ønskes.

Søgning - filtreringsmenu

 

Dynamiske og statiske filtreringsmuligheder


Nogle af menuerne i toppen indeholder mulighed for at vælge mellem dynamiske og statiske kriterier. Et eksempel på dette kunne være filtreringsmenuen 'Ydelsesdato – ÅMD', som f.eks. findes i dataanalysen 'Patienter pr. ydelse'.

 

Vælges der 'Dynamisk' når menuen er foldet ud, vises der nogle foruddefinerede tidsperioder der kan vælges. Når en sådan mulighed vælges, for eksempel ved valg af filtreringen 'Sidste måned', vil dataanalysen, når menuen lukkes, straks tilpasse resultatet og udelukkende vise data fra den sidste måned.

Bemærk! Det er ikke muligt at multimarkere dynamiske filtreringer

Dynamiske kriterier

 

 
Vælges punktet 'Statisk' når menuen er foldet ud, vil man i stedet kunne definere det ønskede datointerval selv.

Ønskes f.eks. vist datointervallet for februar og marts måned 2022, foldes først året 2022 ud ved at klikke på plusset. Herefter markeres måneder der ønskes filtreret på.

Der er derudover også mulighed for at filtrere på konkrete datoer. Dette gøres ved blot at folde måneden ud på plusset og herefter markere den eller de datoer der ønskes filtreret på.

Når der er sat flueben i de kriterier der ønskes filtreret på, lukkes menuen igen og dataanalysen vil herefter straks tilpasse resultatet og udelukkende vise data fra de valgte kriterier.

Statiske kriterier