CPR opslag

<< Klik for at se indhold >>

CPR opslag

Når en patient findes frem i EG Clinea, foretages automatisk et tjek op mod CPR-registret. Systemet viser dermed de seneste stamdata, som CPR-registret har registreret på den aktuelle patient, som eksempelvis information om egen læge, tidligere læge og relationer.

 

For alment praktiserende læger tjekker CPR-opslaget endvidere, om patientens egen læge findes som et ydernummer i databasen i EG Clinea. I forbindelse med det kan der herefter ske nogle automatiske ændringer til feltet 'Art' på Patienthovedet.

Eventuelle ændringer til feltet 'Art' sker efter følgende kriterier:

- Patient med status 'Egen', som efter CPR-opslag har egen læge med et ydernummer som ikke findes i databasen i EG Clinea, vil blive ændret til 'Passant'

- Patient med status 'Passant', som efter CPR-opslag har egen læge med et ydernummer som findes i databasen, vil blive ændret til 'Egen'

Det er kun status 'Egen' eller 'Passant', som ændres ved et CPR-opslag.

 

Systemet er sat op til at tjekke hver 30. dag. Dermed hentes stamdata som egen læge og sygesikringsgruppe ikke, hvis ændringerne er registreret hos CPR-registret indenfor de 30 dage.

Det er endvidere muligt også at foretage et manuelt CPR-opslag (se nedenfor).

 

Seneste patientopslag hos CPR-registret


Dato for seneste patientopslag hos CPR-registret vises under Extra stamdata. Åbn Extra stamdata med <F6> fra Patienthovedet.

 

Manuelt opslag


Åbn Extra stamdata med <F6> fra Patienthovedet.

Tryk på knappen <CPR Opslag>.

 

Skærmbillede


Extra stamdata - 19.2