Test patient

<< Klik for at se indhold >>

Test patient

Test patient i EG Clinea


EG Clinea understøtter de nationale testpatienter. Der er oprettet 7 officielle testpatienter i EG Clinea, som alle har markeringen 'Test patient'.

 

Ved behov for brug af en testpatient forventes det, at klinikken anvender Einer Test Lauridsen (020160-9995) som testpatient til egne test i systemet.

Samme testpatient er oprettet med login til Patientportalen. I relation hertil kan mailadresse eller telefonnummer ikke ændres.

 

De 7 test patienter med indbyrdes relationer oprettet i EG Clinea:

 020160-9996 Lonni Test Lauridsen

 020160-9995 Einer Test Lauridsen

 020191-9990 Else Test Lauridsen

 020191-9995 EK Test Lauridsen

 020191-9996 Ellen Louise Test Lauridsen

 050490-9989 Rasmus Test Lauridsen

 050490-9995 Magnus Test Lauridsen

 

Bemærk! Oprettes yderligere test patienter, SKAL der sættes markering i feltet 'Test patient' <F6> for at opnå test patient funktioner.

 

Da de nationale testpatienter forventes brugt i hele sundhedssektoren, er der ændret på funktionen. Fremover vil der ikke længere blive frasorteret på testpatienter ved fx ydelser, hvor der i  

stedet  vises en bemærkning ved afregning, så det er muligt selv at vurdere om de skal medsendes i afregningen.  Lignende ekstra kontrol er implementeret for alt afsendelse på den enkelte patient fx vil der i   Beskeder skulle manuelt godkendes samtlige forsendelser – også selvom man er læge. Sidst er der lukket helt ned for afsendelse af SMS, da SMS leverandøren ikke er en del af sundhedssektoren, og det

derved ikke kan forventes at håndtering af forsendelserne ikke bliver "fejlfortolket".