Deaktiver funktioner

<< Klik for at se indhold >>

Deaktiver funktioner

Deaktiver funktioner på Patientportalen


Hvis klinikken har valgt, at patienter udelukkende kan modtage e-konsultationer uden mulighed for selv at oprette eller besvare e-konsultationer, vil forsidens menupunkt til 'Ny e-konsultation' være deaktiveret for patienten. Samtidig er 'Besvar' funktionen i 'Dine e-konsultationer' fjernet.

 

Hvis klinikken har valgt, at en patient ikke længere skal kunne sende e-konsultation, kan patientens rettighed fjernes. Patienten vil fortsat kunne læse tidligere e-konsultationer i 'Dine e-konsultationer', men 'Besvar' funktionen vil være fjernet og 'Ny e-konsultation' vil være deaktiveret.

 

Hvis klinikken har valgt, at patienter ikke skal kunne bestille tid, vil forsidens menupunkt til 'Bestil tid' være deaktiveret for patienten. Hvis en patient har historiske tider og/eller fremtidige tider, vil patienten kunne tilgå 'Dine tider'. I 'Dine tider' vil patienten kunne se oversigten over tider inklusiv kunne tilgå et eventuelt oplysningsskema tilknyttet en tid, men patienten vil ikke kunne aflyse en tid.  

 

Hvis klinikken har valgt, at en patient ikke længere skal kunne anmode om receptfornyelser fra Patientportalen, kan patientens rettighed fjernes. Patienten vil fortsat kunne se status på tidligere fornyelser i 'Dine fornyelser', men 'Forny recept' vil være deaktiveret (illustreret).

 

Administration af patientens rettigheder med hensyn til e-konsultation, tidsbestilling og receptfornyelse på Patientportalen sker via Patienthovedet. Se mere i Funktioner.

 

Skærmbilleder


deaktivering af funktion på patientportalen