Brugerprofil

<< Klik for at se indhold >>

Brugerprofil

Patientens profil tilgås ved at klikke på patientens navn øverst oppe til højre i billedet.

 

Patienten kan i Patientportalen


Ændre sin e-mailadresse/sit mobilnummer i 'Dine oplysninger'.

Skifte sin adgangskode i 'Skift adgangskode'.

Få vist sin/sine profil(er) på Patientportalen ved valg af  'Slet bruger'. Hvis patienten er bruger i flere klinikker, kan patienten vælge at slette sin bruger i den klinik, der er logget ind i eller slette sine brugerprofiler i alle klinikker.  

 

Skærmbilleder


Patientportal skærmbilleder ses i vejledningerne, som findes i afsnittet 'Tips & Tricks'.