Diagnose SKS

<< Klik for at se indhold >>

Diagnose SKS

Bemærk! Afsnittet henvender sig til speciallæger.

 

SKS diagnosekoder anbefales af EG Healthcare, frem for ICD10 koder. Kontakt EG Clinea Support, hvis SKS-koder ønskes.

 

Formålet med brugen af SKS-koder er, at principielt alt kan kodes. Dette kan ud over diagnoser være tillæg, operationer, undersøgelser, behandlinger mm.

Hermed giver det mulighed for mere systematik og dermed bedre statistik med øget kvalitet i behandlingen til følge. SKS-registret (Sundhedsvæsnets KlassifikationsSystem) er også det register, alle sygehuse og landspatientregistret anvender. SKS-koder opdateres flere gange årligt.

 

Som standard viser SKS listen kun de koder, hvor journalnotaters dato ligger indenfor kodens start/slut.

 

SKS-koder er tilgængelige i hele EG Clinea til eksempelvis oprettelse af lægebreve og sygehushenvisninger.

 

Felterne Art 'A' og Diagnose 'D'


Ved kodning af SKS fremkommer de 'Art', som er angivet med ”A” for aktionsdiagnose og Hovedgruppe, som er angivet med ”D” for diagnose. Det betyder, at hele kontaktdiagnosen nu er specificeret som ”ADH650” i stedet for ”h65.0”. Denne angivelse af aktionsdiagnose er den samme, som normalt modtages fra sygehuset.

 

Kodes yderligere en diagnose, angives denne automatisk med ”B” i Art, som angiver, at dette er en bidiagnose, da der kun kan være én aktionsdiagnose.

 

For diagnoser af arterne B og M er det muligt at ændre diagnosetype, når der højreklikkes på diagnosen og vælges 'Ret'. Diagnosetypen kan her kun ændres til B, M eller +. Dette kan være relevant, hvis der registreres en observationsdiagnose som aktionsdiagnose, og der er behov for at registrere en endnu ikke bekræftet diagnose som tillægsdiagnose.

 

Art


Ved brug af <Shift+Ins> kan anden kontaktårsag angives.

 

sks diagnose vælg art

 

SKS-diagnoser


sks diagnose vælg

 

SKS-tillæg


Ved brug af <Ctrl+Enter> kan der vælges blandt diverse tillæg afhængig af indstilling.

 

sks tillæg

 

Operationskodning


Et operativt indgreb oprettes via <Shift+Ins> på selve kontaktårsagen, hvor art ”P” vælges.

Her vælges f.eks. operationen ”Indlæggelse af dræn i trommehinde”, som har koden ”DCA20”.

 

Herefter bør sideangivelse vælges på samme måde som for diagnosekoden ved <Shift+Ins> efterfulgt af ”+”’tasten og valg af ”højresidig”.

 

 

Her skal indholdet af de to nye felter bemærkes: Art, som er angivet med ”P” for Vigtigste operation og Hovedgruppe, som er angivet med ”K” for operation. Dette betyder, at hele kontaktens operative indgreb  nu er specificeret som ”PKDAC20”. Denne angivelse af operativt indgreb er den samme, som normalt modtages fra sygehuset.

 

Forløb


I forløb anvendes også SKS-diagnoser. Her fungerer opslag på samme måde som kodning af kontaktdiagnoser.