Multimarkering

<< Klik for at se indhold >>

Multimarkering

Multimarkering af kontakter i journalen bevirker at udvælgelse af journalnotater kan foretages på en nem måde samtidig med risikoen for at skulle starte forfra grundet blot ét fejlklik er minimeret.

 

Multimarker


Journalens kolonne til multimarkering fremkaldes ved hjælp af funktionen 'Vis markering' med genvejen <Shift+Ctrl+M> eller fra højreklik menuen eller ved blot at begynde at multimarkere i journalens kontakter.

 

Markering i de enkelte kontakter i journalen er mulig ved brug af venstre klik med musen eller ved brug af mellemrumstasten.

 

Når flere kontakter i journalen er valgt, vil de fortsat være markeret, selvom om der klikkes rundt i journalen eller åbnes andre moduler. Valget af disse kontakter og derved også markering heraf vil automatisk forsvinde, når de er blevet benyttet, fx i forbindelse med udskrivning, oprettelse af lægebrev eller henvisning. Markering af de valgte kontakter skal ikke manuelt fjernes igen og kan derved ikke utilsigtet blive anvendt igen i ens videre arbejde.

 

I tilfælde af de valgte kontakter alligevel ikke skal anvendes, kan markeringerne fjernes ved igen at skjule markeringskolonnen med <Shift+Ctrl+M>. Yderligere vil markeringerne forsvinde, hvis der ændres i, hvilke kontakter, der er vist i journalen fx ved brug af knapperne <Notater> eller <Alle kontakter>.

 

Den blå linje, som illustrerer markering af en kontakt, vil kun vise den aktuelt markerede kontakt i journalen. Flere markerede linjer i forbindelse med multimarkering af kontakter, vil derimod kun blive vist ved flueben i markeringskolonnens felter.

 

Udskrivning i forbindelse med multimarkering


<F5> 'Udskriv' og <Shift+F5> 'Udskriv markerede' fungerer ens og udskriver de markerede kontakter, når flere kontakter er markeret. Bemærk! Det er modsat i tilfældet af, der ikke er anvendt multimarkering, hvor <F5> vil udskrive alle kontakter fra den sidst markerede og frem til dags dato.

 

Læs eksempler på brug af multimarkering og udskrivning her.

 

Oprettelse af lægebrev/henvisning i forbindelse med multimarkering


I forbindelse med oprettelse af lægebrev med <Alt+ Æ> og/eller henvisning med <Alt+H> er det muligt kun at overføre én enkelt kontakt. Overfør ved at aktivere 'Vis markering' <Shift+Ctrl+M>, vælge kontakten enten med mus eller mellemrumstasten og anvende <Alt+Æ> eller <Alt+H> til oprettelse af henholdsvis lægebrev eller henvisning.

 

Slet i forbindelse med multimarkering


Da markeringen af kontakter ikke længere forsvinder, så snart der klikkes i selve journalnotat delen, vil det ved brug af 'Slet' altid være alle markerede kontakter, der slettes, når der er flere kontakter markerede. Også selvom der højreklikkes på en specifik kontakt i journalen for at slette denne. For at minimere risikoen for utilsigtet at få slettet for mange kontakter i journalen, er standard valget i bekræft dialogen, der vises ved slet af flere kontakter, ændret til 'Nej'.

 

Skærmbilleder


Eksempler på markeringskolonnen er fremkaldt, hvor enkelte kontakter er markeret (illustreret til venstre) og alle kontakter er markeret (illustreret til højre).

 

multimarkering 1         multimarkering alle markeret