Automatisk kodning af TK / Kons

<< Klik for at se indhold >>

Automatisk kodning af TK / Kons

Bemærk! Afsnittet henvender sig til alment praktiserende læger.

 

Automatisk kodning af telefonkonsultation


Ved oprettelse af journalnotat i et givent tidsrum vil systemet automatisk foreslå kodning af en '0201 Telefonkonsultation'.

 

Som standard skal brugeren give en bekræftelse af denne handling. Hvis det ønskes, kan denne dialog dog fravælges. Kontakt EG Clinea Support for angivelse af specifikt tidsrum, denne automatik kræver.

 

Automatisk kodning af konsultation


Efter telefontiden skifter EG Clinea automatisk til KONS, hvor der automatisk kodes ydelsen med koden '0101 Konsultation'.

 

Hvis ønsket kan der i denne forbindelse også kodes tillægsydelser direkte fra journalen ved at vælge knappen <Tillæg>. I 'Tillæg' tastes den firecifrede kode og flueben sættes automatisk, eller der sættes flueben manuelt.

 

I feltet ”Type” er det også muligt at vælge ”blank” og derved kodes ikke.

 

Som standard skal brugeren give en bekræftelse af denne handling. Hvis ønsket kan denne dialog fravælges ved at kontakte EG Clinea Support.

 

Bemærk! Der kodes ikke på grp. 4 patienter, da disse patienter skal have en faktura.

 

Automatisk kodning af videokonsultation


I feltet "Type" vælges 'VK'.

Der bliver automatisk oprettet en ydelse med ydelseskoden 0125.

På kontaktoversigten får journalkontakten et video-ikon.

 

Som standard skal brugeren give en bekræftelse af denne handling. Hvis ønsket kan denne dialog fravælges ved at kontakte EG Clinea Support.

 

Automatisk kodning af aftalt telefonkonsultation


I feltet "Type" vælges 'A.TK'.

Der bliver automatisk oprettet en ydelse med ydelseskoden 0204.

På kontaktoversigten får journalkontakten et telefon-ikon.

 

Som standard skal brugeren give en bekræftelse af denne handling. Hvis ønsket kan denne dialog fravælges ved at kontakte EG Clinea Support.