Funktioner og felter

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner og felter

Vær opmærksom på hjælpelinjen og højreklik menuen, som viser de forskellige muligheder i de enkelte felter.

 

Funktioner og felter


Åbn en patients journal fra Patienthoved ved at bruge <Ctrl+Enter>, <F8> eller <Ctrl+J>.

Opdater kontakter i journalen med <F12>.

Søg efter ord i hele journalen ved at højreklikke og vælge menupunktet 'Søg fritekst'.

Marker en kontakt og spring til andre moduler med <F3> eller <Enter>.

Vis detaljer til et journalnotat ved at markere notatet og vælg <F4>. Herved vises brugerinformation i form af brugerens og den ansvarliges fulde navn, titel og klinik samt . Ved brug af ICPC som diagnosetype vises ICD-10 koden sammen med ICPC-2 koden. Er kontaktdiagnosen forældet vises ICPC-2 koden og diagnoseteksten med grå tekst, og umiddelbart herunder vises den gældende diagnose. Er diagnosen knyttet til et forløb, vises forløbsdiagnosen som nederste diagnose med forløbsnummer umiddelbart efter diagnoseteksten. Det samme gælder for de andre diagnose typer (SKS og ICD-10).

 

Gem manuelt et igangværende journalnotat med <Alt+G>. Mens et journalnotat skrives er det muligt at navigere rundt i EG Clinea og komme tilbage til sit igangværende journalnotat med <Ctrl+J>. Notatet gemmes automatisk, når en patient forlades.

 

Antal kontakter i journalen er som standard sat op til, at hvis en patient har mere end 25 kontakter i journalen, vil der nederst være en knap <Alle kont.>. Klik på knappen for at se alle patientens kontakter.  Antal kontakter, der skal vises, kan ændres i Indstillinger under Journal -> Generelt -> Antal kontakter.

 

Multimarkering af kontakter kan med fordel benyttes ved kopiering generelt, udskrivning, knyt til forløb, kopier til lægebrev/henvisning/blanket samt slet.

 

Knappen <Uge> anvendes til at vise alle notater, der er skrevet den seneste uge, som ikke er angivet med en kontaktdiagnose. Knappen er en slå til/fra funktion.

 

Knappen <Notater> anvendes til at vise alle notater, der er skrevet manuelt, og sorterer alle automatisk genererede notater fra, fx. ordinationer, modtagne laboratorietal etc. Knappen er en slå til/fra funktion.

 

'Informeret, x rekv.' kan fremkomme i forbindelse med oprettelse af nyt journalnotat, hvis der er et komplet laboratoriesvar med status 'Modtaget' eller 'Rettet' på en patient. Ved at sætte markering i 'Informeret, x rekv.' med <Alt+M>markeres x antal rekvisitioner som 'Patient informeret'. Ved redigering af et journalnotat fra dags dato, kan markeringen også sættes. Notatet vil ikke indeholde information om markeringen.  Læs mere i afsnittet til rekvisitioner i opfølgning.

 

Autogenereret journalkontakt kan i bestemte tilfælde vælges som visning for visse typer journalkontakter, hvis indstilling er valgt hertil (indstillinger hertil skal sættes af EG Healthcare Support). Det gælder eksempelvis journalkontakter som en patients besvarelse af et oplysningsskema fra Patientportalen, en patients e-konsultation fra Patientportalen.  

 

I forløb er det muligt at flytte rundt på rækkefølgen af diagnose- og procedurekoder ved brug af brug af 'Flyt op' og 'Flyt ned' i højreklik menuen eller ved at bruge <Ctrl + pil op> og <Ctrl + pil ned>. Den øverste diagnose (aktions-/henvisningsdiagnosen) skal altid være øverst og kan ikke flyttes. Ved flyt af diagnose- og procedurekoder med tilhørende tillæg vil de blive flyttet samlet, og de kan ikke placeres så andre diagnose- / procedurekoder adskilles fra deres tilhørende tillæg. Tillægskoder kan flyttes frit rundt til andre diagnose- og procedurekoder på journalkontakten.

 

Udskriv


Udskriv journalen fra den dato, der er markeret, og fremefter med <F5>. Angiv om aktuel medicin og cave samtidig skal udskrives.

 

Udskriv de markerede journalnotater med <Shift+F5>.

 

Printet af journalen følger kronologisk.

 

Udskriftskabelonen til journal indeholder forskellige felter. I forbindelse med tilføjelse af brugerinformation til 'Detaljer' <F4> på en kontakt, er der tilføjet et felt til skabelonen, som vil udskrive brugernes titel og fulde navn ('Brugere m. titel'). Hvis titel ikke findes, vil det være type, der udskrives. Selve skabelonen kan redigeres i Systemmanageren.

 

Hvordan der udskrives, afhænger af hvad der er valgt under Udskrift i hovedmenuen. Læs mere om de forskellige udskriftsmuligheder i afsnittet Udskrift.

 

Historik


Gemmes på journalnotater, som kan ses ved et ikon i Kontakter. historik ikon

Højreklik på kontakten eller journalnotatet og vælg "Historik". I skærmbilledet til historikken vises de tidligere versioner af journalnotatet med dato og tidspunkt (ved at holde musen henover).

historik ny manual

 

Stavekontrol


Stavekontrol er som standard deaktiveret. Kontakt EG Healthcare Support, hvis det ønskes aktiveret.

 

Stavekontrollen udføres, når der skrives i Subjektiv, Objektiv, Undersøgelse og Plan.

I stavekontrollen er der indbygget dansk ordbog og amerikansk/engelsk medicinsk ordbog.

 

De ord der ikke findes i ordbogen understreges med en rød bølge. Ved at højreklikke på ordet fremkommer forslag til andre stavemåder samt mulighed for at ignorere eller tilføje ordet til ordbogen.

 

stavekontrol med bølge under ord