Rekvisitioner

<< Klik for at se indhold >>

Rekvisitioner

Status for bestilte rekvisitioner


Fanebladet 'Rekvisition' viser status for bestilte rekvisitioner, med mulighed for at angive om patienten er informeret om rekvisitionen og dertilhørende prøver. Øverste del er selve rekvisitionen, mens nederste del er de tilhørende prøver. Status sættes både på selve rekvisitionen og de tilhørende prøver.

 

Rekvisitionen og tilhørende prøver vil fremgå i oversigten, når EG Clinea modtager svar fra laboratoriet. (Bemærk! Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvilket skyldes nedluk af labtilbagesvarservicen, hvor der samtidig er lukket for den service, der muliggjorde at se en rekvisition var lavet samt hvilke prøver, der var bestilt i rekvisitionen).

 

EG Clinea henter patientaftale ned fra WebReq i henhold til patientens ønsker til svar. WebReqs 'Patienten skal have svar' resulterer i 'Svar uanset' i Opfølgning, mens WebReqs 'Mundtligt aftalt mellem læge/klinikken og pt., at pt. kun kontaktes ved "afvigelser"' resulterer i et blankt felt i Opfølgning såfremt, der ikke modtages afvigelser. De fremgår i kolonnen 'Patientaftale'. Ud fra patientaftale kan det vurderes, om patienten skal informeres om svaret, eller om det er fyldestgørende, at klinikken har set svaret.  

 

Status 'Svar set' giver mulighed for at afslutte laboratoriesvar med denne status modsat tidligere, hvor det krævede status 'Patient informeret'. 'Svar set' fungerer på samme vis som 'Patient informeret' og kan anvendes i de tilfælde, patienten ikke skal informeres. 'Svar set' har genvejen <Alt+S> i Opfølgning. Hvis status er 'Svar set', kan status sættes til 'Patient informeret', men ikke omvendt. Bemærk! Rekvisitioner med patientaftalen 'Svar uanset' vil aldrig få status 'Svar set' i Opfølgning ved brug af håndteret funktionen i Beskeder. De skal enten håndteres via en e-konsultation til patienten, eller via en journalkontakt eller på anden vis følges op på manuelt.

 

Laboratoriet, som den enkelte prøve aktuelt er ved, ses i kolonnen 'Laboratorie'. En oversigt over laboratorieforkortelser ses her.

 

Hvis en klinik er angivet som kopimodtager på rekvisitionen og tilhørende prøver vil rekvisitionen ikke fremgå i kopimodtager klinikkens 'Opfølgning', da klinikken ikke skal håndtere eller følge op på svar, klinikken ikke selv har rekvireret. Læs mere i 'Beskeder'.

 

Status på rekvisitionen og tilhørende prøver


Vil ændres efterhånden som laboratoriet får bearbejdet og håndteret prøverne, samt EG Clinea modtager besked herom. Rekvisitionen vil have status 'Delvis modtaget', så længe EG Clinea ikke har modtaget komplette svar på alle tilhørende prøver. Først når EG Clinea har modtaget komplette svar, vil rekvisitionens status ændres til 'Modtaget', ligesom de tilhørende prøver også vil have den status. Hvis klinikken ikke forventer flere svar, og derfor anser svaret for komplet, kan klinikken ændre status til 'Modtaget'. I tilfælde af det ofte opleves, kan klinikken med fordel kontakte laboratoriet, da automatisk ændring af status i EG Clinea er afhængig af laboratoriets svar.

 

En natlig synkronisering tjekker status tjekkes i henholdsvis WebReq og Opfølgning. Er der afvigelser mellem status i Opfølgning og status i WebReq, opdateres Opfølgning i EG Clinea med WebReqs status. Hvis status i EG Clinea er 'længere fremme' end, den status, WebReq har, får den i EG Clinea status 'WebReq delvist modtaget', da EG Clinea ikke kender til udestående.  

 

rekvisitioner status

 

En sendt rekvisition kan sættes til status 'Slettet' i Opfølgning ved at markere rekvisitionen, højreklikke og vælge 'Slet' eller anvende <Delete>. Rekvisitionen vil udelukkende blive slettet fra oversigten i Opfølgning. Det vil ikke slette rekvisitionen i WebReq. Vælg <Vis alle> i Opfølgning for at få vist den slettede rekvisition i oversigten igen. Slettes en rekvisition i WebReq, vil den automatisk blive slettet i Opfølgning og få status 'Slettet', som var den manuelt blevet slettet.

 

I detaljebilledet til rekvisitionen er en kolonne i oversigten over prøver, hvori der er et udråbstegn ikon lig i Beskeder på de prøver med prøveresultater, der ligger uden for grænseværdierne.

 

Multimarkering i forbindelse med status skifte for flere rekvisitioner på én gang


Multimarkering kan være en fordel, hvis der er mange rekvisitioner, som skal have skiftet status på én gang.

 

Der er flere måder at markere flere rekvisitioner på:

Hold <Ctrl> nede og klik på forskellige rekvisitioner i vilkårlig rækkefølge - flere rekvisitioner markeres.

Hold <Shift> nede og klik på første og sidste ønskede rekvisition - alle rekvisitioner fra først markerede til sidst markerede markeres.

 

Højreklik, vælg 'Status' og vælg den ønskede status.

 

Ved multimarkering af rekvisitioner med forskellige status vil alle muligheder i 'Status' være tilgængelige, men kun gyldige status skifte foretages. Derfor kan det være nødvendig at foretage status skifte ad to omgange i det tilfælde rekvisitioner skal have status 'Patient informeret' og ikke har status 'Modtaget', 'Delvis modtaget' eller 'Rettet'. De vil i første omgang skulle markeres, gives status 'Modtaget' for efterfølgende at kunne gives status 'Patient informeret'.

 

'Patient informeret'


Indikation for at rekvisitionen og tilhørende prøver er færdighåndteret af klinikken sker ved hjælp af 'Patient informeret' eller 'Svar set', da disse status angiver, at der er taget stilling til patientens prøveresultatet.

 

I 'Beskeder' markeres det pågældende laboratoriesvar og vælg <Alt+R> eller klik på <Håndteret>. Det er dog kun i tilfælde af håndtering foretages på en prøve, hvor svaret er komplet og uden afvigelser i prøvesvaret, at status på rekvisitionens status ændres i Opfølgning til 'Svar set'.

 

I 'Beskeder' markeres det pågældende laboratoriesvar og vælg <F3> eller klik på <E-Kons> for at informere patienten via e-konsultation. Det er muligt at informere patienten selvom svaret på en prøve ikke er komplet. Det er dog kun i tilfælde af, at der svares via e-konsultation på en prøve, hvor svaret er komplet, at status på rekvisitionen automatisk sættes til 'Patient informeret'. Det forudsætter, at patienten i EG Clinea er sat op til at kunne modtage e-konsultation og kun ovenstående måde at foretage e-konsultation vil resultere i, at systemet sætter 'Patient informeret'. Vær opmærksom på, at uanset hvilket laboratoriesvar, der er i fokus og svares fra, vil det være svaret på samtlige prøveresultater fra rekvisitionen, som overføres til e-konsultationen.

 

I 'Journal' kan status 'Patient informeret' sættes i forbindelse med oprettelse af et journalnotat, hvor der sættes markering i 'Informeret, x rekv.' med <Alt+M>. Det vil være muligt i de tilfælde, der er modtaget et komplet laboratoriesvar med status 'Modtaget', hvorved status på rekvisitionen automatisk sættes  til 'Patient informeret'. Ved redigering af et journalnotat fra dags dato, kan markeringen også sættes. Notatet vil ikke indeholde information om markeringen.

 

I 'Opfølgning' kan status 'Patient informeret' <Alt+I> eller 'Svar set' <Alt+S> sættes på rekvisitionen eller ved at vælge i højreklik menuen. Rekvisitionen vil få ændret status og ikke blive vist næste gang 'Opfølgning' åbnes.

 

Vælges <Vis alle> i 'Opfølgning' vises yderligere de 'Patient informeret' og 'Svar set' rekvisitioner, som er blevet ændret for mindre end 7 dage siden samt rekvisitioner, der er blevet slettet indenfor de seneste 7 dage.

 

Vær opmærksom på, at modtager EG Clinea et rettet svar efter patienten er informeret, vil rekvisitionens status ændres til 'Rettet' i 'Opfølgning'. I det tilfælde vil klinikken på ny skulle informere patienten og sikre status atter ændres til 'Patient informeret' eller 'Svar set' enten via 'Opfølgning' eller ved en e-konsultation via 'Beskeder'.

 

'Gå til' Laboratorietal med fokus på fanen 'Rekvisition' fra et laboratoriesvar i 'Opfølgning'


Fanen 'Rekvisition' i Laboratorietal vil have fokus ved valg af 'Gå til' funktionen med fx <Enter> på et laboratoriesvar i Opfølgning. Fanen vil vise prøver fra det valgte laboratoriesvar med tidligere modtaget prøveværdier. Dette for at give bedre mulighed for let at kunne danne sig overblik over, hvordan et nyt svar passer ind i udviklingen af tidligere svar.

 

Bemærk! Da der er lukket ned for WebReqs rekvisitionsservice er det kun muligt at få vist de prøver, der allerede er modtaget svar på fra samme rekvisition. De prøver, der ikke er modtaget på, vil ikke fremgå, da vi ikke længere kan vise, hvad der er bestilt hos WebReq.

 

Skærmbillede


Opfølgning rekvisitioner